prowadzenie:
Leila Schayegh – skrzypce barokowe

26 marca 2018, poniedziałek
Pałac Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Gdańska 32