Wybrane aspekty pracy dyrygenta z chórem dziecięcym

8 maja 2017, poniedziałek, godz. 12.00–16.00
Akademia Muzyczna w Łodzi, ul. Żubardzka 2a, sala -1.20
wstęp wolny

prowadzący:
dr Małgorzata Podzielny
– Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu

organizatorzy:
Katedra Edukacji Muzycznej oraz Koło Naukowe Dyrygentów

warsztaty i wykłady:

  • Praca nad emisją głosu
  • Utrwalanie właściwych nawyków w śpiewie
  • Rozśpiewanie w początkowym etapie nauki
  • Urozmaicanie zajęć chóralnych

 

MAŁGORZATA PODZIELNY

Małgorzata Podzielny Absolwentka Wydziału Edukacji Muzycznej (w klasie dyrygowania prof. Marii Oraczewskiej-Skorek) oraz Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii (specjalność: teoria muzyki) Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. Kunszt dyrygencki doskonaliła na Podyplomowych Studiach Chórmistrzostwa w Bydgoszczy. Była stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Od 2002 r. prowadzi Chór „Con Brio” w SM I st. im. G. Bacewicz we Wrocławiu, w której do 2009 r. prowadziła również Orkiestrę Smyczkową. Pełni tu także funkcję kierownika artystycznego Zespołu Wokalnego „Rondo”.
W latach 2003–2010 była wykładowcą w Studium Muzyki Kościelnej przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, gdzie pełniła funkcję zastępcy kierownika. Od września 2009 r. jest dyrektorem artystycznym Chóru Chłopięcego Filharmonii Wrocławskiej.
W 2010 r. uzyskała stopień doktora sztuki. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, prowadząc zajęcia z dyrygowania oraz inne przedmioty związane z chóralistyką.
Ma za sobą udział w wielu kursach i seminariach dyrygenckich. Kilkakrotnie otrzymywała nagrody dla najlepszego dyrygenta. Jej zespoły biorą udział w konkursach, festiwalach ogólnopolskich oraz międzynarodowych, zdobywając liczne nagrody, których do tej pory jest ponad 50. Uznawana za specjalistkę od kreowania brzmienia chórów dziecięcych i młodzieżowych, jest systematycznie zapraszana na warsztaty i seminaria poświęcone tej problematyce.

fot. Anna Dolato

Źródło: www.amuz.wroc.pl