27 lutego 2018, wtorek, godz. 18.00
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Żubardzka 2a
wejściówki: 5 zł

Katedra Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej
zaprasza na koncert z cyklu MUZYKA RUCHEM MALOWANA
  • Formy muzyczno-ruchowe atrakcyjne dla odbiorców w każdym wieku.
  • Muzyka połączona w organiczną całość z ruchem ciała i rekwizytów.

wykonawcy:
studenci specjalności rytmika Akademii Muzycznej w Łodzi

w programie:

  • dyplomowe interpretacje ruchowe studentek III roku studiów I stopnia: Anny Kasprzyk i Oliwii Kraśniuk
  • interpretacje ruchowe autorstwa pedagogów
  • miniatury rytmiczno-aktorskie
  • improwizacje jazzowe
  • ilustracyjne improwizacje fortepianowe
  • czyli muzyka kreowana na żywo i utwory Johanna Sebastiana Bacha, Domenica Scarlattiego, Antonia Vivaldiego, Antonina Dvořáka, Witolda Lutosławskiego, Chicka Corei

 

 

Muzyka ruchem malowana