22 lutego, czwartek
Pałac Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Gdańska 32