30 listopada, czwartek
Pałac Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Gdańska 32

12.00 i 14.00 – Wykłady
16.00 i 18.00 – Koncerty