27 listopada 2017, poniedziałek, godz. 18.00
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Żubardzka 2a
bilety: 30 zł i 20 zł

„MUZYKA NA WODZIE”
PO RAZ PIERWSZY W ŁODZI NA INSTRUMENTACH HISTORYCZNYCH

Jak co roku w programie AŻ Festiwalu pojawi się muzyka dawna wykonywana na dawnych instrumentach. Tym razem Międzyuczelniana Orkiestra Barokowa wykona iście królewski program – suity z cyklicznego utworu Georga Friedricha Händla Muzyka na wodzie HWV 348-350. Będzie to pierwsze w Łodzi wykonanie Muzyki na wodzie na historycznych instrumentach! W atmosferę XVIII-wiecznego Londynu i królewskich rozrywek przeniosą słuchaczy dworskie tańce – rigaudon, menuet, bourrée, passepied z Francji, gigue i hornpipe z Anglii, przeplatane instrumentalnymi ariami i eleganckimi intermediami. W dużej 40-osobowej orkiestrze zaangażowanej do projektu zagrają studenci Akademii Muzycznych z Łodzi, Poznania i Wrocławia, współpracujący od kilku lat w ramach Międzyuczelnianej Orkiestry Barokowej MUob, a także wykładowcy Akademii Muzycznej w Łodzi i muzycy z nowo powstałej Łódzkiej Orkiestry Barokowej Altberg Ensemble, specjalizującej się w wykonawstwie muzyki dawnej. Kierownictwo artystyczne nad projektem sprawują: Jakub Kościukiewicz (wiolonczela barokowa), Judyta Tupczyńska (skrzypce barokowe) i Rafael Gabriel Przybyła (obój barokowy).

 

wykonawcy:
Międzyuczelniana Orkiestra Barokowa MUob
(połączone orkiestry barokowe Akademii Muzycznych w Łodzi, Wrocławiu i Poznaniu)
Łódzka Orkiestra Barokowa Altberg Ensemble
wykładowcy Akademii Muzycznej w Łodzi

prowadzenie i kierownictwo artystyczne:
Jakub Kościukiewicz, Judyta Tupczyńska, Rafael Gabriel Przybyła

koordynacja i organizacja:
Jakub Kościukiewicz

program:

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)

Water Music / Muzyka na wodzie
po raz pierwszy w Łodzi na instrumentach historycznych

  • Suita nr 1 F-dur HWV 348
    1. Uwertura | 2. Adagio e staccato | 3. [Menuet] | 4. Andante | 5. [Menuet] – reprise | 6. [Passepied] | 7. Aria | 8. Menuet | 9. Bourrée | 10. Hornpipe | 11. [Aria. Allegro]
  • Suite nr 3 G-dur HWV 350
    12. [Aria] | 13. Rigaudon | 14. [Double] | 15. Rigaudon – reprise | 16. Menuet | 17. [Double] | 18. Menuet – reprise | 19. Gigue | 20. [Double] | 21. Gigue – reprise
  • Suita nr 2 D-dur HWV 349 (wariant F-dur oznaczony jako HWV 351)
    22. Uwertura | 23. Hornpipe | 24. Marsz | I skrzypce

 

MIĘDZYUCZELNIANA ORKIESTRA BAROKOWA (MU!!!ob)

Międzyuczelniana Orkiestra Barokowa MU!!!ob Powstała w 2014 roku z inicjatywy Jakuba Kościukiewicza, wiolonczelisty barokowego, muzyka m.in. Wrocławskiej Orkiestry Barokowej (Narodowe Forum Muzyki) oraz Musicae Antiquae Collegium Varsoviense (Warszawska Opera Kameralna), wykładowcy Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Projekt MUob to współpraca trzech orkiestr barokowych funkcjonujących na trzech polskich akademiach muzycznych – w Łodzi, we Wrocławiu i w Poznaniu. Orkiestry te prowadzone są przez trzech wiolonczelistów barokowych grających wspólnie we Wrocławskiej Orkiestrze Barokowej: Jarosława Thiela – dyrektora tej orkiestry oraz Jakuba Kościukiewicza i Bartosza Kokoszę. Ideą MUob jest integracja i wymiana doświadczeń pomiędzy studentami instrumentów historycznych wspomnianych uczelni. Udział w nim umożliwia pracę i poznanie wybitnych muzyków i liderów muzyki dawnej w Polsce. Pozwala również studentom nabywać doświadczenia w dużym składzie orkiestry barokowej oraz zapoznać się z projektowym charakterem funkcjonowania takiego zespołu.
Organizacja i logistyka tak dużego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez wsparcia i zaangażowania władz wszystkich partycypujących uczelni oraz życzliwości kierowników Katedr i Zakładów Muzyki Dawnej.
Pierwsza edycja MUob miała miejsce w listopadzie 2014 roku – miastem-gospodarzem była wówczas Łódź. Pod kierunkiem wybitnego skrzypka Zbigniewa Pilcha studenci przygotowali bardzo obszerny program zawierający suity Les Burgeois Gentilhomme Jeana-Baptiste’a Lully’ego i Les Indes Galantes Jeana-Philippe’a Rameau oraz III Suitę Orkiestrową BWV 1068 Johanna Sebastiana Bacha. Ponadto Sinfonię d-moll Wilhelma Friedemanna  Bacha oraz Sinfonię E-dur Carla Philippa Emanuela Bacha. Cały program zaprezentowany został trzykrotnie podczas krótkiego tournée: we Wrocławiu, Łodzi (podczas AŻ Festiwalu) oraz w Poznaniu. Entuzjastyczne przyjęcie projektu zobligowało pomysłodawców do kontunuowania przedsięwzięcia.
Druga odsłona MUob miała miejsce w marcu 2017 roku. Tym razem uczestnicy pracowali we Wrocławiu, gdzie pod kierownictwem Jarosława Thiela przygotowali Pasję wg św. Łukasza Georga Philippa Telemanna z okazji 500-lecia Reformacji. Do międzyuczelnianej orkiestry dołączyli wokaliści oraz Zespół Wokalny Studenckiego Koła Artystyczno-Naukowego Wokalnej Muzyki Dawnej we Wrocławiu. Pasja została zaprezentowana we Wrocławiu, Łodzi i Poznaniu.
Obecny projekt jest kooperacją Międzyuczelnianej Orkiestry Barokowej oraz nowego łódzkiego zespołu Altberg Ensemble, skupiającego absolwentów instrumentów dawnych łódzkiej Akademii.
Kolejna, już czwarta edycja MUob, wraz z tournée, planowana jest w marcu 2018 roku.

 
SKŁAD ORKIESTRY

muzycy grają na instrumentach historycznych lub ich współczesnych kopiach

I skrzypce
Judyta Tupczyńska, koncertmistrz (AM Łódź, wykładowca)
Agnieszka Mirecka-Lodowska (AM Łódź)
Małgorzata Madalińska (AM Łódź)
Magdalena Borkowska (AM Wrocław)

II skrzypce
Joanna Gręziak (Altberg Ensemble, AM Łódź, absolwentka)
Mateusz Janus (AM Poznań)
Judyta Kwiatkowska (AM Poznań)
Małgorzata Góra (Altberg Ensemble, AM Łódź, absolwentka)

altówka
Katarzyna Litwiniuk (Altberg Ensemble, AM Łódź, absolwentka)

viole da gamba
Justyna Młynarczyk (AM Łódź, wykładowca)
Elżbieta Kaluchniewicz (AM Wrocław)
Radosław Dembiński (AM Wrocław)

wiolonczele
Jakub Kościukiewicz, koncertmistrz (AM Łódź, wykładowca)
Anna Cierpisz (AM Łódź)
Maria Odyniec (AM Łódź)
Szczepan Dembiński (AM Wrocław)

lutnia
Przemysław Pogocki (AM Łódź)

teorba
Filip Zieliński (AM Poznań)

klawesyny
Monika Stachowiak (AM Łódź)
Zofia Grzegorzewska (AM Łódź)
Dominika Markiewicz (AM Łódź)
Zuzanna Budziarek (AM Łódź)
Jakub Jastrzębski (AM Łódź)
Joanna Cyrulik (AM Łódź, wykładowca)

kontrabas
Stanisław Smołka (Wrocławska Orkiestra Barokowa NFM)

violone
Paweł Muzyka (Warszawska Opera Kameralna)

oboje
Rafael Gabriel Przybyła, koncertmistrz (AM Łódź, wykładowca)
Agnieszka Szwajgier (AM Łódź)
Franciszek Bielak (AM w Poznaniu)
Urszula Bańkowska (AM Łódź)
Patrycja Leśnik-Hutek (absolwentka AM w Łodzi, Altberg Ensemble)
Jan Hutek (absolwent AM w Łodzi, Altberg Ensemble)

fagot
Agnieszka Siemiankowska (AM Poznań)

flety traverso
Magdalena Pilch (AM Łódź, wykładowca)
Katarzyna Winkler (AM Łódź)
Radosław Orawski (AM Łódź)
Aleksandra Gajkowska (AM Łódź)
Nikola Łacfik (AM Łódź)
Przemysław Wiśniewski (absolwent AM w Łodzi, Altberg Ensemble)

flety podłużne
Justyna Wójcikowska (AM Łódź)
Olga Szęszoł (AM Wrocław)

rogi naturalne
Mateusz Cendlak (gościnnie, Warszawska Opera Kameralna)
Krzysztof Białasik (gościnnie, AM Poznań)

 

ALTBERG ENSEMBLE

Nowa inicjatywa Jakuba Kościukiewicza, wiolonczelisty barokowego, wykładowcy łódzkiej Akademii. Zespół składa się z profesjonalnych muzyków grających na instrumentach historycznych. Są to absolwenci Katedry Klawesynu i Muzyki Dawnej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Poszczególne klasy instrumentów historycznych, rozmaite zespoły kameralne, jak i akademicka orkiestra barokowa od prawie dekady rozwijają się na łódzkiej uczelni bardzo prężnie. Umożliwiają one studentom dokładne kształcenie w zakresie historycznego wykonawstwa i cieszą się coraz większą popularnością. Projekt Altberg Ensemble ma na celu zintegrowanie środowiska wyróżniających się muzyków związanych z łódzką uczelnią oraz umożliwienie prezentacji ich kunsztu publiczności całego regionu. Wszyscy członkowie zespołu grają na instrumentach z epoki baroku – oryginalnych bądź ich wiernych kopiach – oraz używają strun jelitowych i smyczków barokowych. Stosują również historyczne praktyki wykonawcze, co wymaga nie tylko wszechstronnego wykształcenia w dziedzinie samej instrumentalistyki, ale również szerokiej wiedzy teoretycznej oraz doświadczenia. Wielu członków zespołu nabywa je, współpracując z renomowanymi zespołami muzyki dawnej w kraju i za granicą. W zależności od potrzeb repertuarowych zespół poszerzany jest o zaproszonych muzyków gościnnych.
Nazwa zespołu inspirowana jest postacią Emmy Altberg (1889-1983) – pianistki i klawesynistki, artystki niezwykle twórczej i poszukującej, zafascynowanej muzyką dawną. Kontynuowała ona tradycje prekursorki renesansu klawesynu i muzyki dawnej – Wandy Landowskiej, u której uczyła się w Saint-Leu-la-Forêt w latach 20. XX wieku. Zaraz po II wojnie światowej Emma Altberg zainicjowała i prowadziła klasę klawesynu w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi. Dało to solidne podstawy do utworzenia pół wieku później Katedry Klawesynu i Muzyki Dawnej prowadzonej obecnie i rozbudowanej przez prof. Ewę Piasecką. Altberg Ensemble jest efektem tej działalności.

 

JAKUB KOŚCIUKIEWICZ

Jakub Kościukiewicz Urodzony w roku 1979 we Wrocławiu, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie wiolonczeli dr hab. Teresy Kamińskiej. Od lat fascynuje go świat muzyki baroku i historycznych praktyk wykonawczych. Pierwsze szlify w tej dziedzinie zdobywał, uczestnicząc aktywnie w zajęciach fakultatywnych z wiolonczeli barokowej i zespołów muzyki dawnej. Kwalifikacje pogłębiał, biorąc udział w licznych kursach i studiując równolegle w Dresdner Akademie für Alte Musik w klasie wiolonczeli barokowej Christine Kyprianides (1999-2001). W latach 2003-2005, dzięki uzyskanemu stypendium, odbył specjalistyczne studia w Guildhall School of Music & Drama w Londynie w klasie wiolonczeli barokowej Alison McGillivray. Pobierał również lekcje u Jennifer Ward Clarke, Rainera Zipperlinga, Jaapa ter Lindena, Markusa Möllenbecka, Phoebe Carrai, Barbary Hoffman, Balázsa Máté, Stephena Prestona, Rachel Podger, Agaty Sapiechy, Nicholasa Parle’a, Katherine McGillivray, Larsa Ulrika Mortensena, Simona Standage’a, Andrew Manze’a, Alfreda Bernardiniego, Jacques’a Ogga, Billa Cartera, Antona Stecka, Jespera Christensena i Menna van Delfta.
Występował i nagrywał z większością polskich zespołów wykonujących muzykę na instrumentach historycznych: Collegio di Musica Sacra,  Dolnośląską Orkiestrą Barokową, Orkiestrą Liryczną, Harmonologią, Kapelą Jasnogórską, Concerto Polacco, Harmonia Sacra, Le passioni dell’anima, La Tempesta, Orkiestrą I Rzeczypospolitej, Il Piacere, Cantores Minores Wratislavienses, Cameratą Podlaską, Cappella dell’Ospedale della Pietà, Il Giardino d’Amore, Polską Orkiestrą XVIII wieku, Starck Compagnay, Fiori Pari, Nova Silesia, Goldberg Baroque Ensemble, orkiestrą FAMD.PL, Konfraternią Caper Lublinensis, Senza Battuta, Ensemble Hyacinthus, Violin Consort, Hildebrand Ensemble, Maresiénne Consort, a także z belgijskimi zespołami: Collegium Vocale oraz Les Muffatti. Współpracował m.in. z  Philippem Herreweghem, Giovannim Antoninim, Paulem McCreeshem, Enrico Gattim, Alfredo Bernardinim, Paulem Goodwinem, Jaapem ter Lindenem, Alexisem Kossenko, Claudio Caviną, Andreą de Carlo, Friedrichem Heiderem, Benjaminem Baylem, Konradem Junghänelem, Hansem-Christophem Rademannem, Władysławem Kłosiewiczem, Markiem Toporowskim, Sirką-Lisą Kaakinen, Marcinem Szelestem, Pavlem Beznosiukiem, Olgą Pasiecznik, Jackiem Kasprzykiem, Rubenem Dubrovskim, Josém Marią Florêncio, Stefanem Plewniakiem, Marcinem Sompolińskim, Zbigniewem Pilchem, Nicholasem Parle’em, Domenique Vissem, Markiem Štrynclem, Andreasem Speringiem i Jaapem Schroederem. Występował w Niemczech, Belgii, Szwajcarii, Francji, Holandii, Hiszpanii, Słowenii, Chorwacji, Czechach, Słowacji, Rosji, Wielkiej Brytanii, na Ukrainie i w USA. Jest również stałym członkiem Royal Baroque Ensemble przy stowarzyszeniu Dramma per Musica organizującym coroczny Festiwal Oper Barokowych w Teatrze Królewskim w warszawskich Łazienkach. Wspólnie z klawesynistką Ewą Mrowcą tworzy zespół Per Il Basso. Ma w swoim dorobku 30 płyt CD.
Od roku 2011 w łódzkiej Akademii Muzycznej wykłada wiolonczelę barokową oraz prowadzi zespoły kameralne muzyki dawnej i akademicką Orkiestrę Barokową. Jest również założycielem i kierownikiem artystycznym orkiestry barokowej Altberg Ensemble skupiającej absolwentów tej uczelni. Prowadzi klasę wiolonczeli barokowej i zespołów muzyki dawnej w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie, a także kursy wykonawstwa historycznego w Polsce i za granicą.
W styczniu 2017 roku obronił doktorat na temat XVII-wiecznej literatury wiolonczelowej.
Jakub Kościukiewicz gra m.in. na zbudowanym w Schreiberhau (Szklarska Poręba) instrumencie Gottfrieda Siegismunda Liebicha z 1790 roku, na kopii weneckiej wiolonczeli Mattea Goffrillera z roku 1693, wykonanej w Berlinie przez Bastiana Muthesiusa oraz na anonimowym instrumencie meklemburskim z 1780 roku.

 

RAFAEL GABRIEL PRZYBYŁA

Rafael Gabriel Przybyła Urodzony w 1972 roku w Bielsku-Białej. Absolwent Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w rodzinnym mieście i Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie studiował w klasie oboju prof. Jerzego Kotyczki oraz teorię muzyki na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki. Już w czasie studiów zainteresował się historycznym instrumentarium. Czterokrotnie otrzymał stypendium Dartington International Summer School. Jako stypendysta uczestniczył w wielu kursach muzyki dawnej, kształcąc się pod kierunkiem takich mistrzów oboju barokowego, jak Paul Goodwin, Alfredo Bernardini, Bruce Haynes, Frank de Bruine czy Ku Ebbinge. Dzięki stypendium Fundacji Reichenberg Trust mógł spełnić swe marzenie o oboju barokowym Paula Paulhahna z roku 1720, którego kopię wykonał słynny budowniczy instrumentów Paul Hailperin. We wrześniu 1998 roku rozpoczął studia podyplomowe w Royal Academy of Music w Londynie w klasie oboju barokowego prof. Sophie McKenna, zakończone dyplomem Postgraduate Studies RAM.
Jako pionier wykonawstwa muzyki dawnej przy użyciu historycznych obojów w Polsce współpracował z wieloma zespołami w kraju i za granicą. Był pierwszym oboistą zespołów: Concerto Polacco, Harmonia Sacra, Dolnośląskiej Orkiestry Barokowej, Collegium Viridimontanum, a w sezonie koncertowym 1999-2000 Orkiestry Barokowej Unii Europejskiej, z którą uczestniczył w europejskich trasach koncertowych prowadzonych przez Roya Goodmana i Larsa Ulrika Mortensena. Grał z wieloma dyrygentami, m.in. z Philippem Herreweghem, Andrew Parrottem, Joshuą Rifkinem, Jeanem Claudem Malgoirem i Marek Štrynclem. Od 2005 roku jest oboistą zespołu Musicae Antiquae Collegium Varsoviense Warszawskiej Opery Kameralnej. Dokonał wielu nagrań radiowych i CD. Prowadzi klasę oboju barokowego w Akademii Muzycznej w Łodzi i Zespole Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

 

JUDYTA TUPCZYŃSKA

Judyta Tupczyńska Skrzypaczka i teoretyk muzyki. Urodziła się w Częstochowie, gdzie ukończyła Państwowe Liceum Muzyczne w klasie skrzypiec. W 2003 roku została absolwentką Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki – specjalność teoria muzyki (dyplom z wyróżnieniem) – oraz Międzywydziałowego Studium Muzyki Dawnej prowadzonego przez Agatę Sapiechę w klasie skrzypiec barokowych. W latach 2000-2003 studiowała również w Akademie für Alte Musik Oberlausitz w Görlitz (Niemcy) u Simona Standage’a. W 2007 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie gry na skrzypcach barokowych w Schola Cantorum Basiliensis w Szwajcarii w klasie Chiary Banchini. W czasie studiów była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki oraz szwajcarskiej fundacji Rapp Stiftung. Doskonaliła swoje umiejętności w zakresie interpretacji na instrumentach smyczkowych muzyki średniowiecza, renesansu i baroku na wielu kursach w Polsce i za granicą (Niemcy, Włochy), prowadzonych m.in. przez: Erio Gattiego, Antona Stecka, Petera Holmana, Gabriele Russo oraz zespół Micrologus.
Zdobyła wyróżnienie w VI edycji Konkursu Młodych Kompozytorów „Musica Sacra” w 2001 roku oraz nagrodę specjalną na konkursie skrzypcowym „Premio Bonporti” w Rovereto (Włochy) w roku 2007. Jako solistka, kameralistka oraz członek kameralnych orkiestr występuje w Polsce i wielu krajach Europy, współpracując również z polskimi i zagranicznymi zespołami. Brała udział w wielu nagraniach fonograficznych, m.in.: Podróży do źródeł. Sonaty da chiesa i da camera z Concerto Polacco Johanna Gottlieba Janitscha, Stabat Mater Luigiego Boccheriniego z zespołem La Tempesta, Cantigas del AmigoŚredniowiecznych pieśni kobiecych z zespołem Comtessa i publikacjach współczesnych prawykonań z cyklu „Jasnogórska Muzyka Dawna”. Dokonywała również nagrań dla polskiego, brytyjskiego, niemieckiego, szwedzkiego i szwajcarskiego radia. Prowadziła kursy z zakresu gry i interpretacji na skrzypcach barokowych w Polsce i na Łotwie.
Od 2011 roku jest wykładowcą skrzypiec barokowych w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.