22 listopada 2017, środa, godz. 18.00
Sala Kameralna Akademii Muzycznej w Łodzi, al. 1 Maja 4
wstęp wolny

wykonawcy:
Stanisław Firlej – wiolonczela
Anna Wesołowska-Firlej – fortepian
Kinga Firlej-Kubica – fortepian

programie:

 • Fryderyk Chopin – Introdukcja i Polonez brillante C-dur op. 3
  Stanisław Firlej – wiolonczela
  Kinga Firlej-Kubica – fortepian
 • Fryderyk Chopin – Grand duo concertant E-dur na temat z opery „Robert Diabeł” Meyerbeera op. 16A
  Stanisław Firlej – wiolonczela
  Anna Wesołowska-Firlej – fortepian
 • Fryderyk Chopin – Sonata g-moll op. 65 na fortepian i wiolonczelę
  Stanisław Firlej – wiolonczela
  Kinga Firlej-Kubica – fortepian

 
prof. dr hab. Stanisław Firlej
Wiolonczelista, pedagog urodzony w 1944 roku w Zagórowie. Studia odbywał w Konserwatorium im. P. Czajkowskiego w Moskwie pod kierunkiem prof. Galiny Kozołupowej i Natalii Gutman. Następnie ukończył Letnią Akademię Muzyczną „Accademia Chigiana” w Sienie w klasie Andre Navarry. Zadebiutował w Sankt Petersburgu wykonując z orkiestrą Konserwatorium koncert wiolonczelowy B-dur L. Boccheriniego, po uzyskaniu I nagrody za najlepsze wykonanie tego utworu na konkursie ogłoszonym przez uczelnię. Laureat V nagrody na Międzynarodowym Konkursie „Gaudeamus” w Rotterdamie w kategorii duetu (z pianistką Anną Wesołowską-Firlej). Duet ten koncertował w Hiszpanii, Francji, Niemczech, Holandii, a także na wielu znanych festiwalach muzycznych w kraju i za granicą (m.in. na Festiwalu im. George Sand w Nohant). W latach 1976–1984 Stanisław Firlej był koncertmistrzem i solistą Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej pod dyr. K. Teutscha. Z zespołem tym koncertował w wielu krajach świata, w tym: w Japonii, Australii, Nowej Zelandii, Ameryce Północnej i Południowej, wykonując koncerty J. Haydna i L. Boccheriniego. Dokonał wielu nagrań płytowych muzyki wiolonczelowej jak: Sonata Arpeggione F. Schuberta z pianistą P. Badurą-Skodą, utwory kameralne na wiolonczelę i fortepian F. Chopina oraz miniatury wiolonczelowe z pianistką Anną Wesołowską-Firlej, a także wszystkie tria fortepianowe F. Schuberta z Rubinstein Trio. Nagrywał także muzykę kameralną, współpracując z takimi artystami jak: J. Olejniczak, W. Brodski, B. Nowicki i B. Bryła. Co roku prowadzi klasę wiolonczeli na mistrzowskich kursach muzycznych w Polsce (Łańcut, Żagań), a także w Austrii (Zell am Pram) i Chorwacji (Hvar). Stanisław Firlej jest także założycielem łódzkiej orkiestry kameralnej Polish Camerata, z którą odbył wiele tournées koncertowych m.in. w Hiszpanii, Francji i Holandii. Artysta jest profesorem zwyczajnym i prowadzi klasy wiolonczeli w Akademiach Muzycznych w Łodzi i Wrocławiu. Do jego wybitnych wychowanków należą: Agata Jarecka – prof. AM w Łodzi i prorektor tej Uczelni, Dominik Połoński – doktor sztuki muzycznej, pracuje w AM w Łodzi i Krakowie, Robert Fender – doktor sztuki muzycznej, pracuje w AM w Łodzi, Agnieszka Kołodziej – po uzyskaniu stopnia magistra w AM w Łodzi rozpoczęła studia w Queen Elisabeth Music Chanel w Waterloo u prof. G. Hofmana, Krzysztof Karpeta – po uzyskaniu stopnia magistra w AM w Łodzi rozpoczął studia doktoranckie (pod kierunkiem S. Firleja) w AM we Wrocławiu, Marek Szpakiewicz – profesor wiolonczeli w University of Southern California w USA. Stanisław Firlej jest członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 2015 roku uhonorowany został tytułem doktora honoris causa Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.

prof. dr hab. Anna Wesołowska-Firlej
Urodzona w 1949 roku w Łodzi. Edukację pianistyczną rozpoczęła w PPSM i PLM w Łodzi. Studiowała w łódzkiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w klasie doc. W. Parczewskiego. Studia ukończyła z wyróżnieniem w 1972 roku. Swoją wiedzę pogłębiała na kursie mistrzowskim pod kierunkiem prof. Guido Agostiego w Hochschule für Musik „Franz Liszt” w Weimarze oraz w trakcie studiów podyplomowych w wiedeńskiej Hochschule für Musik und darstellende Kunst w klasie prof. Hermana Schwertmanna, które zakończyła uzyskaniem dyplomu uczelni w 1977 roku. Swoją działalność artystyczną rozpoczęła jeszcze w trakcie studiów w łódzkiej PWSM. W 1971 zdobyła I nagrodę na Międzyuczelnianym Konkursie Muzyki Kameralnej (w kategorii tria fortepianowe). W 1974 na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w ‘s-Hertogenbosch w Holandii otrzymała dyplom dla najlepszego akompaniatora. W 1976 została laureatką Międzynarodowego Konkursu „Gaudeamus” w Rotterdamie, a rok później finalistką Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. L. van Beethovena w Wiedniu. Anna Wesołowska-Firlej jest czynną artystką koncertującą. Występuje zarówno jako solistka, jak i kameralistka z czołowymi muzykami polskimi (m.in. z B. Górzyńską, S. Firlejem) i zagranicznymi. Wielokrotnie koncertowała w Europie: we Francji, Włoszech, w Niemczech, Anglii, Irlandii, Holandii, Rosji, Bułgarii, Austrii, Finlandii, Hiszpanii, Szwajcarii oraz w Kanadzie i na Kubie. Poza działalnością koncertową realizuje nagrania dla radia i telewizji w Polsce, a także dla radiofonii w Niemczech, Anglii, Finlandii, Francji i Hiszpanii. Wielokrotnie współpracowała z takimi firmami fonograficznymi jak WIFON czy LE CHANT DU MONDE. Równolegle z działalnością artystyczną Anna Wesołowska-Firlej od 1973 roku prowadzi działalność pedagogiczną – początkowo jako asystentka w Katedrze Fortepianu, następnie od roku 1981, po przeprowadzonym przewodzie artystycznym, jako adiunkt w tejże Katedrze. W 1985 uzyskała awans na stanowisko docenta, a 1991 roku otrzymała tytuł profesora nadzwyczajnego. Aktualnie jest profesorem zwyczajnym AM w Łodzi. Praca prof. Wesołowskiej-Firlej w Akademii Muzycznej w Łodzi to, obok działalności dydaktycznej, także liczne funkcje w strukturach uczelni. W latach 1990–1993 była prodziekanem na Wydziale Wykonawstwa Instrumentalnego i Wokalno-Aktorskiego, a w latach 1993–1999 prorektorem do spraw naukowo–dydaktycznych. Od 1999 do 2005 pełniła funkcję rektora Akademii Muzycznej w Łodzi. W latach 2005–2007 była kierownikiem Katedry Fortepianu łódzkiej uczelni. Przez pięć lat (2005–2010) była prezesem Międzynarodowej Fundacji im. Artura Rubinsteina. Została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”.

dr Kinga Firlej-Kubica
Urodzona w 1978 roku w Łodzi. Liceum Muzyczne w Łodzi ukończyła z wyróżnieniem w 1997 roku w klasie fortepianu Małgorzaty Wronko. W 2002 roku ukończyła z wyróżnieniem studia w Akademii Muzycznej w Łodzi pod kierunkiem prof. Tadeusza Chmielewskiego. W latach 2002–2005 była asystentką w klasie prof. T. Chmielewskiego, a w latach 2005–2010 w klasie fortepianu prof. M. Koreckiej-Soszkowskiej w Akademii Muzycznej w Łodzi. Uczestniczyła w kursach mistrzowskich w Polsce i za granicą, mając okazję poznać takich artystów jak: Bernard Ringeissen, Lazar Berman, Rudolf Buchbinder, Wiktor Mierżanow, Halina Czerny-Stefańska, Aleksiej Orłowiecki, Jean-Paul Sevilla czy Brenno Ambrosini. Jako solistka i kameralistka często koncertuje w Polsce (m.in.: Filharmonia Narodowa, Łódzka, Świętokrzyska, Olsztyńska, Łomżyńska i Lubelska, a także występy w Żelazowej Woli i warszawskich Łazienkach oraz na festiwalach: Pianistyki Polskiej w Słupsku, Porozumienie we Wrocławiu i Divertimento Nałęczowskie w Nałęczowie), jak i za granicą (we Francji, Niemczech, Holandii i na Litwie). Wiosną 2004 roku koncertowała w Chinach (Pekin, Tianjin), gdzie dokonała również nagrań telewizyjnych. Jest laureatką wielu nagród na konkursach pianistycznych i muzyki kameralnej. Zdobyła m.in.: I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie im. F. Chopina w Wilnie w roku 1999, wyróżnienie na XXXIV Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku w 2000 roku, I nagrodę w kategorii duetów (wraz z Katarzyną Jagiełło – sopran) i II nagrodę w kategorii trio fortepianowe na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im. K. Bacewicza w Łodzi. Od kilku lat w roli akompaniatora bierze udział w Konkursach Ogólnopolskich i Międzynarodowych. W roku 2009 otrzymała dyplom za wyróżniający akompaniament na III Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. M. Spisaka. W 2001 roku Kinga Firlej-Kubica, wspólnie z wiolonczelistą Dominikiem Połońskim, nagrała płytę z utworami kameralnymi R. Schumanna i J. Brahmsa dla firmy fonograficznej DUX. W roku 2002 płyta ta otrzymała nominację do nagrody fonograficznej Fryderyk. Pianistka kilkakrotnie nagrywała dla radia i telewizji. W roku akademickim 2000/2001 była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki. W 2010 roku przeprowadziła przewód doktorski w Akademii Muzycznej w Krakowie. Obecnie zaangażowana jest w Akademii Muzycznej w Łodzi na stanowisku adiunkta, wykładając w Katedrze Fortepianu. Jednocześnie pracuje jako pianistka-akompaniatorka w klasie fletu i wiolonczeli.