20 listopada 2017, poniedziałek, godz. 18.15
Sala Kameralna Akademii Muzycznej w Łodzi, al. 1 Maja 4
wstęp wolny

wykonawcy:
Ziemowit Wojtczak – baryton
Michał Rot – fortepian

program:

 • Stanisław Moniuszko
  Entuzjasta
  Znasz-li ten kraj
  Krakowiaczek
 • Stanisław Niewiadomski
  Miesięczna noc
  Lny
 • Zygmunt Noskowski
  Stach
 • Mieczysław Karłowicz
  Na spokojnym, ciemnym morzu
  Śpi w blaskach nocy
  Zaczarowana królewna
  Skąd pierwsze gwiazdy
  Zasmuconej
  Mów do mnie jeszcze
  Nie płacz nade mną
  Z nową wiosną
 •  
  przerwa
   
 • Feliks Nowowiejski – Róże dla Safo
  Glukupikros
  Faon
  Śmierć Safo
  Epitafium
 • Tadeusz Baird – Cztery sonety miłosne
  Spójrz, co tu ciche serce wypisało
  Drwię, mając ciebie, z całej ludzkiej pychy
  Słodka miłości
  Jakże podobna zimie jest rozłąka
 • Henryk Czyż – Pożegnania
  Kochałem Panią
  Na wzgórzach Gruzji
  Ostatni raz

 

ZIEMOWIT WOJTCZAK

Ziemowit Wojtczak Wykonawca wielu pierwszoplanowych partii w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Artysta czynnie koncertujący w kraju i poza jego granicami. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz ponad stu recenzji płytowych pisanych dla miesięcznika "Muzyka21". Redaktor naukowy serii wydawnictw katedry wokalistyki łódzkiej uczelni.
Jest członkiem Senatu uczelni, członkiem Uczelnianej Komisji Wydawniczej, był członkiem Rady Bibliotecznej i Senackiej Komisji Bibliotecznej, pełnił funkcję rzecznika prasowego uczelni, uczestnicząc m.in. w pracach zespołu przygotowującego prezentację multimedialną z okazji obchodów 60-lecia łódzkich uczelni akademickich. Brał aktywny udział w pracach nad wdrożeniem na Wydziale Wokalno-Aktorskim nowych standardów nauczania. Niemal od początku pracy na Wydziale jest członkiem Rady Wydziału. Był również opiekunem Koła Naukowego Wokalistów.
Został odznaczony odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” przyznawaną przez Ministra Kultury i Sztuki. Dwukrotnie też otrzymał nagrodę Rektora Akademii Muzycznej w Łodzi.
Jako pracownik naukowy Akademii Muzycznej w Łodzi, Ziemowit Wojtczak bierze czynny udział w sesjach i konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Był delegowanym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu na Website Development Session organizowaną przez European Voice Teachers Association. Był współorganizatorem cyklu sesji naukowo-artystycznych organizowanych przez Katedrę Wokalistyki. Jest również promotorem kilkunastu prac magisterskich i dyplomowych; brał udział jako recenzent w pięciu postępowaniach przewodowych na stopień doktora sztuki i doktora habilitowanego sztuki; jest promotorem w trzech przewodach doktorskich.

 

MICHAŁ ROT

Michał Rot Polski pianista młodego pokolenia. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, w klasie fortepianu prof. dra hab. Cezarego Saneckiego. Ponadto doskonalił swoje umiejętności w Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Stuttgarcie w klasie fortepianu prof. Andrzeja Ratusińskiego oraz Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Mannheim w klasach kameralistyki prof. Michaela Flaksmana i prof. Jeleny Očić.
Artysta jest laureatem wielu krajowych i międzynarodowych konkursów muzycznych. Jego najważniejszymi osiągnięciami są: Wyróżnienie na Konkursie Chopinowskim im. W Kędry w Łodzi, II miejsce oraz Nagroda specjalna za najlepsze wykonanie współczesnego utworu polskiego na XVII Międzynarodowym Konkursie Kameralnym w Łodzi, Nagroda dla najlepszego pianisty na XVIII Międzynarodowym Konkursie im. J. Brahmsa w Pörtschach oraz IV Nagroda oraz Nagroda specjalna na IV Międzynarodowym Konkursie Duetów im. R. Straussa w Sofii. Duży wpływ na rozwój artystyczny pianisty miały spotkania z wielkimi indywidualnościami świata muzycznego. Pracował pod okiem: Paula Badury-Skody, Andrzeja Jasińskiego, Elzy Kolodin, Dang Thai-Sona, Jonathana Zaka, Jose Gallardo, Eduardo Huberta, Petera Eflera, Paula Guldy, Victora Chestopala i wielu innych.
Michał Rot prowadzi ożywioną działalność koncertową w kraju i zagranicą. Występował na wielu festiwalach muzycznych takich jak: Ascoli Piceno Festival, Gaude Mater, Dni muzyki Karola Szymanowskiego, Heidelberger Kammermusikfestival, Prezentacje – Żelazowa Wola, Łódzka Schumanniana, Kubinska Hudobna Jesen, Sierpień Talentów, Zamkowe spotkania z operą w Książu, Festiwal Muzyki Wiedeńskiej, Festiwal Pieśni Polskiej. Współpracował z wybitnymi muzykami: Michaelem Flaksmanem, Roberto Traininim, Jerzym Salwarowskim, Jerzym Swobodą, Tomaszem Darochem, Jeleną Očić, Tomaszem Chmielem, Andrzejem Kosendiakiem czy Aleksandrą Szwejkowską-Belicą. Stale współpracuje w dwóch duetach: Reger Duo, założonym w 2008 roku wraz z wiolonczelistą Krzysztofem Karpetą, a także z utytułowaną skrzypaczką Patrycją Słomczyńską.
Liryka wokalna stanowi obszar fascynacji pianisty. Od 2007 roku pianista tworzy duet kameralny z żoną Joanną Rot (mezzosopran), nad którym kilkuletnią opiekę artystyczną sprawowała wybitna polska wokalistka Urszula Kryger. Później artyści kształcili się pod okiem pianisty Ulricha Eisenlohr w Mannheim oraz światowej sławy barytona Olafa Bära w Dreźnie (2010-2014). Równolegle Michał Rot stale współpracuje ze znakomitym polskim barytonem młodego pokolenia Stanisławem Kiernerem oraz innymi uznanymi śpiewakami: Baruchem Finkelsteinem, Szymonem Komasą, Katarzyną Haras, Bernadettą Grabias, Kariną Skrzeszewską-Trapezanidou, Anną Lichorowicz i Ziemowitem Wojtczakiem.
Artysta otrzymał Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki. W lipcu 2016 roku uzyskał tytuł doktora sztuki, pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Kameralistyki Fortepianowej Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.