8 listopada 2017, środa, godz. 18.15
Pałac Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Gdańska 32
wstęp wolny

wykonawcy:
Magdalena Pilch – flet traverso
Judyta Tupczyńska – skrzypce barokowe
Justyna Młynarczyk – viola da gamba
Joanna Cyrulik – klawesyn

program:

Georg Philipp Telemann (1681 – 1767)
 • Sonata I A-dur
  z cyklu Six quatuors a violon, flute, viole ou violoncelle et basse continue (Paris 1736)
  Soave | Allegro | Andante | Vivace
 • Fantazja F-dur na skrzypce solo TWV40:29
 • Sonata II g-moll
  z cyklu Six quatuors a violon, flute, viole ou violoncelle et basse continue (Paris 1736)
  Andante | Allegro | Largo | Allegro
 • Trio a-moll na flet, violę da gamba i basso continuo TWV 42:a7
  Andante | Allegro | Adagio | Allegro
 • Concerto II D-dur
  z cyklu Six quatuors a violon, flute, viole ou violoncelle et basse continue (Paris 1736)
  Allegro | Affettuoso | Vivace (Paris 1736)

 

JUDYTA TUPCZYŃSKA

Urodziła się w Częstochowie, gdzie ukończyła Państwowe Liceum Muzyczne. Jest absolwentką warszawskiej Akademii Muzycznej im. F. Chopina, którą ukończyła zdobywając dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki. Równocześnie uczyła się gry na skrzypcach barokowych u Agaty Sapiechy w prowadzonym przez nią Międzywydziałowym Studium Muzyki Dawnej. W 2007 roku ukończyła podyplomowe studia w Scholi Cantorum Basiliensis w Bazylei (Szwajcaria) w klasie Chiary Banchini. Doskonaliła swoje umiejętności interpretacji muzyki średniowiecza, renesansu i baroku na licznych kursach prowadzonych przez m.in.: S. Standage, E. Gattiego i A. Stecka, G. Russo i zespół Micrologus. W 2007 roku otrzymała nagrodę specjalną na konkursie skrzypcowym „Premio Bonporti” w Rovereto (Włochy). Wykonuje muzykę dawną na historycznych instrumentach smyczkowych koncertując w Polsce i zagranicą jako solistka, kameralistka, koncertmistrz i muzyk orkiestrowy. Współpracuje z wieloma zespołami, m. in. Concerto Polacco, Arte dei Suonatori, Il Tempo, Capella Cracoviensis, Academia Montis Regalis, Il Complesso Barocco, l’Orchestra Barocca della Mitteleuropea (Włochy), Haydn Sinfonietta Wien (Austria), Les Ambassadeurs (Francja), Brevis Consort (Litwa). Ma na swoim koncie nagrania radiowe i fonograficzne. Od 2011 roku prowadzi klasę skrzypiec barokowych i altówki barokowej w Akademii Muzycznej w Łodzi.

 

JUSTYNA MŁYNARCZYK

Gambistka oraz pedagog. Współzałożyciel tria viol da gamba Gambasada, członek {oh!} Orkiestry Historycznej, wykładowca Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, twórca klasy violi da gamba w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Jest absolwentką Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie wiolonczeli Piotra Janosika oraz Conservatoire de Musique w Grenoble (Francja) w klasie violi da gamba Christine Plubeau i Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie violi da gamba Marcina Zalewskiego. Ukończyła także Szkołę Aktorską Lart Studio w Krakowie. Współpracuje z zespołami takimi jak Capella Cracoviensis, Ars Cantus, Ensemble Hildebrandt 1719, Parnassos, Harmonia Sacra, Floripari, Extempore, Camerata Cracovia, Filatura di Musica, Consortium Sedinum. W latach 2006-2017 wzięła udział w nagraniach następujących płyt: wraz z Capellą Cracoviensis – „Początki polifonii europejskiej”; z niemieckim zespołem Weser-Renaissance prowadzonym przez Manfreda Cordesa (Brema) – „Virgo Prudentissima - Adoration of the Virgin Mary at the Polish Court, M. Mielczewski, A. Jarzębski, M. Zieleński”; z zespołem Parnassos oraz Camerata SilesiaAndrzej Siewiński – Requiem”; z {oh!} Orkiestrą Historyczną – „Muzyka Zamku Królewskiego, Muzyka Mistrzów Francuskich”; z klawesynistką Dorotą Zimną – „François Couperin – Compositeur Royal”; z M. Nahajowskim, M. Pilch, J. Kościukiewiczem, J. Tupczyńską, P. Domagalską-Kałuża, R. G. Przybyłą – „François Couperin – L’ordre agréable”; z Cameratą Cracovia oraz ukraińskim bandurzystą Dmytrem Hubjakiem – „Kanty polskie i ruskie”. Wraz z mężem Piotrem tworzy duet viol da gamba.

 

MAGDALENA PILCH

W 1997 roku ukończyła studia magisterskie w klasie fletu Grzegorza Olkiewicza w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. W latach 1998-2002 odbyła studia podyplomowe w klasie fletu traverso prof. dr Linde Brunmayr-Tutz w Staatliche Hochschule für Musik w Trossingen (Niemcy). W 2013 roku przeprowadziła przewód habilitacyjny w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, którego tematem była Kompleksowa wizja fletu romantycznego w zakresie budowy, brzmienia, techniki gry i praktyki wykonawczej według Die Kunst des Flötenspiels in theoretisch – praktischer Beziehung dargestellt von A.B. Fürstenau op. 138”. Od 2009 roku jest zatrudniona jako adiunkt w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Gra na fletach renesansowych, barokowych, klasycznych i romantycznych. Jest współzałożycielką jedynego polskiego konsortu poprzecznych fletów renesansowych Cantus Mollis, a także zespołu muzyki dawnej Filatura di Musica. Zajmuje się również wykonywaniem repertuaru kameralnego z I połowy XIX wieku na instrumentach historycznych. Jest również redaktorem naczelnym półrocznika artystyczno-naukowego „Notes Muzyczny” wydawanego przez Wydział Fortepianu, Organów, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.

 

JOANNA CYRULIK

Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w klasie klawesynu prof. dr hab. Ewy Piaseckiej i basso continuo u dr hab. Ewy Mrowcy, a także organów w klasie prof. dr hab. Ireny Wisełki-Cieślar i mgra Karola Hilla. Brała udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych klawesynistów i organistów takich jak Nicholas Parle, Jesper Bøje Christensen, Tineke Streenbrink, Benjamin Bayl, Wolfgang Zerer, François Espinasse, Martin Sander. Wraz z zespołem Cordatus zdobyła I nagrodę na Forum Kameralnym Muzyki Dawnej organizowanym w Poznaniu w 2015 roku. W swoim dorobku artystycznym ma udział w licznych koncertach i festiwalach zarówno jako solistka, jak i kameralistka. Współpracowała m.in. z: Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Łódzkiej, Przemyską Orkiestrą Kameralną, zespołem Gradus ad Parnassum (Niemcy), Kapelą Jasnogórską. Brała udział w nagraniach płytowych z serii „Jasnogórska Muzyka Dawna. Musica Claromontana” wykonując partie basso continuo w religijnych dziełach Józefa Elsnera. Jest członkiem Łódzkiej Orkiestry Barokowej Altberg Ensemble. Obecnie pracuje jako asystent w Katedrze Klawesynu i Muzyki Dawnej Akademii Muzycznej w Łodzi.