wykład i lekcje otwarte

8 listopada 2017, środa
Sala Kameralna Akademii Muzycznej w Łodzi, al. 1 Maja 4
wstęp wolny

 

  • 10.00 – wykład „Wybrane problemy dydaktyczne w procesie kształcenia dyrygentów”
  • 11.00-12.30 – lekcje otwarte
  • 12.30-13.30 – przerwa
  • 13.30-15.00 – lekcje otwarte

 
 
Dofinansowano ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

prof. dr hab. MIECZYSŁAW GAWROŃSKI

Mieczysław Gawroński Mieczysław Gawroński – dyrygent, pedagog, nauczyciel akademicki – pracę zawodową rozpoczął w 1966 r. w orkiestrze symfonicznej Filharmonii Wrocławskiej jako muzyk – perkusista, studiując jednocześnie tę specjalność na Wydz. Instrumentalnym wrocławskiej PWSM, uzyskując dyplom w 1970 r. W tym samym roku podjął studia dyrygenckie pod kierunkiem Tadeusza Strugały, zwieńczone dyplomem w 1975 r. W latach 1974–76 pracował jako kierownik muzyczny we Wrocławskim Teatrze Pantomimy kierowanym przez Henryka Tomaszewskiego. Do Filharmonii wrócił w 1976 na stanowisko muzyka – solisty i asystenta dyrygenta, a od 1980 do 1996 – II dyrygenta. W latach 1993–98 pełnił funkcję dyrektora artystycznego Filharmonii Kaliskiej. Prowadził liczne koncerty w kraju i za granicą, także na znanych festiwalach muzycznych (Warszawska Jesień, Wratislavia Cantans, Chopinowski w Dusznikach-Zdroju, Muzyki Współczesnej we Wrocławiu i wielu innych).
Działalność pedagogiczną rozpoczął w 1971 jako nauczyciel perkusji w Szkole Muzycznej II st. w Wałbrzychu. W latach 1975–93 związany był z Liceum Muzycznym we Wrocławiu jako nauczyciel perkusji i dyrygowania oraz dyrygent orkiestry symfonicznej i kameralnej. W roku 1990 zatrudniony został w Akademii Muzycznej we Wrocławiu na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii prowadząc zajęcia z przedmiotów związanych z dyrygowaniem (m.in. czytanie partytur, propedeutyka dyrygowania, dyrygowanie na Wydz. IV). W 1993 uzyskał kwalifikacje I, a w 1995 – II stopnia w Akademii Muzycznej w Krakowie, co zaowocowało otwarciem prowadzonej do dziś klasy dyrygentury. Równocześnie, w latach 1991 – 2004, kierował studencką orkiestrą symfoniczną.
W 1997 r. rozpoczął – trwającą do 2011 – współpracę z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Instytucie, (obecnie Wydziale) Pedagogiczno – Artystycznym w Kaliszu. (od 1999 na stanowisku profesora nadzw. tej Uczelni). Na obu uczelniach wypromował kilkudziesięciu magistrów sztuki (w Akademii Muzycznej ponad 10 dyrygentów), a w 2007 r. - doktora sztuki muzycznej w dziedzinie dyrygentury.
W 2010 r. z rąk Prezydenta RP odebrał tytuł profesora sztuk muzycznych.
Wielokrotnie recenzował dorobek artystyczny oraz rozprawy doktorskie i habilitacyjne w dziedzinie dyrygentury przeprowadzane w Akademiach Muzycznych w Krakowie i Poznaniu. Ponad 100 razy recenzował prace licencjackie i magisterskie na obu uczelniach. Pełnił lub pełni liczne funkcje (m.in. Senator Akademii Muzycznej, Przewodniczący Uczelnianej i Wydziałowej Komisji Wyborczej, członek uczelnianego i wydziałowego Kolegium Elektorskiego i in.).
Za pracę pedagogiczną i artystyczną otrzymał wiele nagród, m.in. Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania III st., nagrodę Kuratorium Oświaty i Wychowania we Wrocławiu, nagrodę I st. Rektora Akademii Muzycznej we Wrocławiu, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznakę Zasłużony Działacz Kultury i in.

źródło: www.amuz.wroc.pl