19 grudnia, wtorek
Pałac Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Gdańska 32