16 grudnia, sobota, godz. 12.00
Pałac Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Gdańska 32