15 grudnia, piątek, godz. 12.00
Pałac Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Gdańska 32