Najstarszy cykl koncertowy w Akademii Muzycznej w Łodzi. Jego początki sięgają 1965 roku.

Cykl koncertów organizowanych przez Katedrę Organów, Klawesynu i Muzyki Dawnej.

Prezentacja dorobku oraz dokonań artystycznych studentów wszystkich stopni i specjalności Wydziału Fortepianu, Organów, Klawesynu i Instrumentów Dawnych Akademii Muzycznej w Łodzi oraz zapraszanych do udziału w koncertach gości.

Cykl koncertów organizowanych przez Międzyuczelnianą Katedrę Gitary Klasycznej łódzkiej Akademii Muzycznej.

Cykl koncertów promujących specjalności jazzowe działające w Akademii Muzycznej w Łodzi.

Cykl koncertów edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych.

Wspólna propozycja Zarządu Zieleni Miejskiej i Akademii Muzycznej w Łodzi na niedzielne popołudnia w okresie wakacyjnym.