W dniu 24 maja 2018 zajęcia "Ćwiczenia ruchowe przy muzyce" zostają odwołane.

mgr Justyna Sobieraj-Bednarek

 

Informujemy, że z powodów służbowych zajęcia z mgr. Kamilem Dyjankiewiczem w piątek 25 maja 2018 zostają odwołane. Dodatkowe zajęcia odbędą się w środę, 30 maja 2018 w godz. 9.15-10.45.

 

Dla studentów studiów niestacjonarnych planowane są w dniu 20 maja 2018 r., w godzinach 10.00-14.00, w sali 76 w kordegardzie, warsztaty bluesowe prowadzone przez mgr Annę Szarmach.

Zajęcia w czasie warsztatów zostają odwołane, natomiast od godz. 14.00 zespoły wokalne są w normalnym trybie.

 

 • luty 2018 – 15-16; 22-23
 • marzec 2018 – 8-9; 22-23
 • kwiecień 2018 – 26-27
 • maj 2018 – 10-11; 24-25

 

Mała Symfonia

Dziekan Wydziału Instrumentalnego oraz Dziekan Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej ogłaszają konkurs kompozytorski na utwór orkiestrowy.
 
REGULAMIN KONKURSU
  I. KONKURS
 1. Udział w konkursie mogą wziąć studenci kompozycji Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi lub jej absolwenci, którzy ukończyli studia I lub II stopnia w zakresie kompozycji w roku akademickim 2016/2017.
 2. Kompozytor może zgłosić więcej niż jedną partyturę.
  II. TEMAT
 1. Przedmiotem konkursu jest utwór na orkiestrę symfoniczną.
 2. Preferowany skład orkiestry przedstawia się następująco:
  – kwintet smyczkowy (8-10 vni I, 6-8 vni II, 6-8 vle, 4-6 vc., 2-4 cb.),
  – instrumenty dęte drewniane (1 picc., 2 fl., 2 ob., 2 cl., 2 fg.),
  – instrumenty dęte blaszane (2-4 cor., 2 tr., 3 tbn., tb.),
  – instrumenty perkusyjne (do 3 wykonawców).
 3. Czas trwania kompozycji max. 12 minut. [należy określić w partyturze].
  III. NAGRODY
 1. Jury wybierze jeden utwór do wykonania podczas koncertu Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, który odbędzie się w roku akademickim 2018/2019.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej do połowy czerwca 2018 roku.
 3. Jury zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.
  IV. JURY
  Pracom Jury przewodniczy Kierownik Katedry Kompozycji prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski.
  V. ZGŁOSZENIA
 1. Partytura winna być podpisana imieniem i nazwiskiem. Na odrębnej kartce należy podać:
  – rok studiów lub datę ich ukończenia,
  – telefon, adres e-mailowy.
 2. Partytury należy składać do Dziekana Wydziału Instrumentalnego najpóźniej do dnia 20 maja 2018 r.
  VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Kompozytor wybranego utworu zobowiązany jest do sporządzenia materiałów nutowych i przekazania ich w wymaganym przez Dziekana Wydziału Instrumentalnego terminie.

 

 

Osoby zainteresowane fakultetem Rytmika proszę o kontakt na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Fakultet można realizować w pierwszym i/lub drugim semestrze, każdy semestr to 30 godzin zajęć i 2 punkty ECTS. Dla zainteresowanych studentów zostanie ustalony dogodny termin realizacji fakultetu.

mgr Joanna Wolańska

 

Konsultacje psychologiczne
dla Studentów i Pedagogów Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi
w roku akademickim 2017/2018
mgr Marta Kozińska-Lipińska

Na spotkanie należy się umówić dzwoniąc pod numer telefonu +48 504 177 082
Konsultacje odbywają się w sali nr 85, Pałac Akademii Muzycznej, ul. Gdańska 32

 

  Celem konsultacji psychologicznych jest:
 • udzielanie pomocy psychologicznej,
 • pomoc w zrozumieniu i rozwiązywaniu doświadczanych trudności oraz sytuacji kryzysowych,
 • rozmowy wspierające, motywujące, ukierunkowane na rozwój
 • porady psychologiczne (m.in. rozwijanie umiejętności radzenia sobie z emocjami, z trudnościami, ze stresem),
 • konsultacje w celu skierowania do odpowiednich specjalistów.

 

Drodzy Studenci

Wyjaśniając wątpliwości dotyczące wyboru i zaliczenia fakultetów, informuję, że:

 • dla osób realizujących siatki 2015/16 i 2016/17 na obu stopniach studiów obowiązkowe jest zaliczenie 5 punktów ECTS z fakultetów społecznych i humanistycznych; tak więc trzeba zrealizować przynajmniej jeden przedmiot z fakultetu społecznego i jeden z humanistycznego (należ wybrać tyle przedmiotów aby w sumie uzyskać minimum 5 pkt);
 • dla osób realizujących siatkę 2014/15 obowiązkowe jest zaliczenie jednego fakultetu humanistycznego;
Nadwyżka punktów ECTS uzyskanych w ramach toku studiów I stopnia ze wszystkich przedmiotów, nie może przekroczyć 10 pkt. Ta sama zasada dotyczy studiów II stopnia.

dr hab. Tomasz Król, prof. AM

Szanowni Studenci

Ze względu na obowiązek sprawdzania pisemnych prac dyplomowych, licencjackich i magisterskich w systemie antyplagiatowym, bardzo proszę o składanie tekstów w Dziale Nauczania na dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony.

Prorektor ds. dydaktyki
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM