Szanowni Państwo,
w portierni w budynku przy al. 1 Maja 4 są wyłożone listy prób na Wydziale Instrumentalnym w salach 12 i 31 (Pałac) oraz Kameralnej (budynek ROKEiDM. Proszę o wpisywanie się na listy.
W salach 12 i 31 próby będzie można odbyć w dniach 1-4 czerwca 2017.
W Sali Kameralnej próby będą możliwe 26 czerwca od godz. 16.00 do 21.00. Mogą je odbyć tylko osoby przygotowujące się do dyplomu.

dr hab. Tomasz Król, prof. AM
Dziekan Wydziału Instrumentalnego

 

Moi Drodzy,
w dniach 3–13 sierpnia 2017 roku możecie wziąć udział w kursie IRO, który odbywa się tym razem na zamku Kapfenburg w Lauchheim, niedaleko miasta Aalen w Badeni-Wirtembergii. Udział w kursie jest bezpłatny, warunki bardzo dobre. Jedyne koszty jakie trzeba ponieść to wydatki związane z podróżą.

W programie kursu:
Ludwig van Beethoven
     Klavierkonzert Nr. 5 Es-dur
Richard Wagner
     Karfreitagszauber
     Prelude und Liebestod aus Tristan und Isolde
     Tannhäuser Ouvertüre

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie INTERNATIONAL REGIONS SYMPHONY ORCHESTRA. Liczba uczestników ograniczona. W przypadku jakichkolwiek problemów służę pomocą.

Udział w kursie pozwala na zaliczenie praktyk estradowych.

dr hab. Tomasz Król, prof. AM
Dziekan Wydziału Instrumentalnego

 

Zakwaterowanie dla studentów Akademii Muzycznej w Łodzi w związku z remontem Domu Studenckiego w roku akademickim 2017/2018

W związku z planowanym remontem w Domu Studenckim w roku akademickim 2017/2018 władze Akademii zwróciły się do innych łódzkich uczelni z prośbą o możliwość zarezerwowania dla studentów Akademii Muzycznej miejsc w Ich domach studenckich.
W wyniku korespondencji Politechnika Łódzka zaoferowała 70 miejsc dla naszych studentów w V Domu Studenta przy ul. Lumumby 3. Zgodnie z cennikiem, który obowiązywać będzie od roku akademickiego 2017/2018 odpłatność za miejsce w pokoju 2-osobowym wyniesie 400,00 zł brutto (po podpisaniu umowy międzyuczelnianej).
Studenci Akademii Muzycznej zainteresowani możliwością zakwaterowania w domu studenckim są proszeni o składanie podań do końca czerwca 2017. Lista zostanie następnie przekazana do V Domu Studenta Politechniki. Studenci naszej uczelni, tak jak studenci Politechniki, będą zobowiązani do wniesienia opłat za zakwaterowanie bezpośrednio na konto V Domu Studenta Politechniki. Politechnika nie zawiera odrębnych umów z poszczególnymi studentami.
W roku akademickim 2017/2018 ćwiczeniówki w naszym Domu Studenckim będą dostępne na parterze DS-u poza godzinami zajęć dydaktycznych.

prof. dr hab. Beata Zawadzka-Kłos
Prorektor ds. studenckich i artystycznych

 

dr Ewa Kumik

Konsultacje psychologiczne
dla Studentów i Pedagogów Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi
w roku akademickim 2016/2017
mgr Marta Kozińska-Lipińska

Na spotkanie należy się umówić dzwoniąc pod numer telefonu +48 504 177 082
Konsultacje odbywają się w sali nr 82, Pałac Akademii Muzycznej, ul. Gdańska 32

 

  Celem konsultacji psychologicznych jest:
 • udzielanie pomocy psychologicznej,
 • pomoc w zrozumieniu i rozwiązywaniu doświadczanych trudności oraz sytuacji kryzysowych,
 • rozmowy wspierające, motywujące, ukierunkowane na rozwój
 • porady psychologiczne (m.in. rozwijanie umiejętności radzenia sobie z emocjami, z trudnościami, ze stresem),
 • konsultacje w celu skierowania do odpowiednich specjalistów.

 

Mała Symfonia Dziekan Wydziału Instrumentalnego oraz Dziekan Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej ogłaszają konkurs kompozytorski na utwór orkiestrowy.
 

REGULAMIN KONKURSU
  I. KONKURS
 1. Udział w konkursie mogą wziąć studenci kompozycji Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi lub jej absolwenci, którzy ukończyli studia I lub II stopnia w zakresie kompozycji w roku akademickim 2015/2016.
 2. Kompozytor może zgłosić więcej niż jedną partyturę.
  II. TEMAT
 1. Przedmiotem konkursu jest utwór na orkiestrę symfoniczną.
 2. Preferowany skład orkiestry przedstawia się następująco:
  – kwintet smyczkowy (8-10 vni I, 6-8 vni II, 6-8 vle, 4-6 vc., 2-4 cb.),
  – instrumenty dęte drewniane (2 fl.,1 fl. picc., 2 ob., 2 cl., 2 fg.),
  – instrumenty dęte blaszane (2-4 cor., 2 tr., 3 tbn., tb.),
  – instrumenty perkusyjne (do 3 wykonawców).
 3. Czas trwania kompozycji max. 12 minut. [należy określić w partyturze].
  III. NAGRODY
 1. Jury wybierze jeden utwór do wykonania podczas koncertu Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, który odbędzie się w roku akademickim 2017/2018.
 2. 1.Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej do końca maja 2017 roku.
 3. 1.Jury zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.
  IV. JURY
  Pracom Jury przewodniczy Kierownik Katedry Kompozycji prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski.
  V. ZGŁOSZENIA
 1. Partytura winna być podpisana imieniem i nazwiskiem. Na odrębnej kartce należy podać:
  – rok studiów lub datę ich ukończenia,
  – telefon, adres e-mailowy.
 2. 1.Partytury należy składać do Dziekana Wydziału Instrumentalnego najpóźniej do dnia 12 maja 2017 r.
  VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Kompozytor wybranego utworu zobowiązany jest do sporządzenia materiałów nutowych i przekazania ich w wymaganym przez Dziekana Wydziału Instrumentalnego terminie.

 

 

Drodzy Studenci

Wyjaśniając wątpliwości dotyczące wyboru i zaliczenia fakultetów, informuję, że:

 • dla osób realizujących siatki 2015/16 i 2016/17 na obu stopniach studiów obowiązkowe jest zaliczenie 5 punktów ECTS z fakultetów społecznych i humanistycznych; tak więc trzeba zrealizować przynajmniej jeden przedmiot z fakultetu społecznego i jeden z humanistycznego (należ wybrać tyle przedmiotów aby w sumie uzyskać minimum 5 pkt);
 • dla osób realizujących siatkę 2014/15 obowiązkowe jest zaliczenie jednego fakultetu humanistycznego;
Nadwyżka punktów ECTS uzyskanych w ramach toku studiów I stopnia ze wszystkich przedmiotów, nie może przekroczyć 10 pkt. Ta sama zasada dotyczy studiów II stopnia.

dr hab. Tomasz Król, prof. AM

Szanowni Studenci

Ze względu na obowiązek sprawdzania pisemnych prac dyplomowych, licencjackich i magisterskich w systemie antyplagiatowym, bardzo proszę o składanie tekstów w Dziale Nauczania na dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony.

Prorektor ds. dydaktyki
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM