• EMISJA GŁOSU
  egzamin na specjalności: dyrygentura chóralna oraz edukacja i animacja muzyczna
  (aktualizacja 11 czerwca 2018) pobierz plik .pdf
 • INSTRUMENTY DAWNE
  studia II stopnia – próby z akompaniatorem
  (aktualizacja 11 czerwca 2018) pobierz plik .pdf
 • WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY
  studia II stopnia – próby z akompaniatorem
  (aktualizacja 12 czerwca 2018) pobierz plik .pdf
 • SPECJALNOŚĆ WOKALNO-AKTORSKA
  studia II stopnia – próby z akompaniatorem
  (aktualizacja 21 czerwca 2018) pobierz plik .pdf
 • WOKALISTYKA ESTRADOWA
  studia stacjonarne I stopnia
  (aktualizacja 12 czerwca 2018) pobierz plik .pdf
 • WOKALISTYKA ESTRADOWA
  studia stacjonarne II stopnia
  (aktualizacja 20 czerwca 2018) pobierz plik .pdf
 • WOKALISTYKA ESTRADOWA
  studia niestacjonarne I i II stopnia
  (aktualizacja 14 czerwca 2018) pobierz plik .pdf
 • MUSICAL
  studia II stopnia – próby z akompaniatorem
  (aktualizacja 12 czerwca 2018) pobierz plik .pdf