WARSZTATY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH II STOPNIA, STUDENTÓW ORAZ OSÓB ZAINTERESOWANYCH MUZYKĄ I RUCHEM

29 września 2017, piątek, godz. 12.30 – 19.30
Sale -1.20 oraz -1.28 Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Żubardzka 2a

PROWADZĄCY
 • MACIEJ KUŹMIŃSKI – CHOREOLOGIA – ZABAWY I RE-KOMPOZYCJE (4 godziny lekcyjne)
  Na warsztatach przyjrzymy się wyjątkowemu językowi analizy ruchu i tańca – choreologii. Zaproponowane zabawy i ćwiczenia przybliżą jakości i dynamikę ruchu, a metody re-kompozycji pokażą jak w profesjonalnej praktyce wykorzystać narzędzia rozwijane od 80 lat przez Rudolpha Labana i jego kontynuatorów. Dzięki całokształtowi ćwiczeń przybliżymy zagadnienie myślącego ciała (the thinking body).
 • MAGDALENA OWCZAREK – RYTMIKA I KOMPOZYCJA RUCHU (2 godziny lekcyjne)
  Warsztaty poświęcone będą przybliżeniu metody rytmiki Emila Jaques-Dalcroze’a – związków muzyki i ruchu oraz sposobów komponowania ruchu w kontekście kompozycji muzycznych. Zabawy i ćwiczenia pozwolą uczestnikom na indywidualne interpretowanie elementów dzieła muzycznego ze szczególnym uwzględnieniem myślenia i komponowania ruchu frazą muzyczną i ruchową.
 • BARBARA DOMINIAK – RYTMIKA I IMPROWIZACJA (2 godziny lekcyjne)
  W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli okazję doświadczyć związków muzyki i ruchu. Zabawy i ćwiczenia poświęcone będą badaniu zagadnienia symetrii w konstrukcji muzyki ze szczególnym uwzględnieniem meliki, rytmiki i formy. Zdobyte doświadczenia wykorzystamy w zadaniach z elementami improwizacji, które pozwolą na pełne zrozumienie doświadczanych zagadnień.
PLAN DNIA
 • 12.30 – 15.30 – warsztaty
 • 15.30 – 16.30 – przerwa
 • 16.30 – 19.30 – warsztaty
OPŁATA ZA WARSZTATY
 • uczniowie i studenci – 50 zł
 • osoby pracujące – 100 zł
ZGŁOSZENIA NA WARSZTATY PROSIMY PRZESYŁAĆ

Liczba miejsc ograniczona. Organizatorzy potwierdzą przyjęcie zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

WPŁATY PROSIMY KIEROWAĆ NA KONTO

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
90-716 Łódź, ul. Gdańska 32
Bank PEKAO SA II O/Łódź
97 1240 3028 1111 0000 2822 1999

W tytule przelewu należy wpisać: Imię i Nazwisko / SPOTKANIA RUCHU, MUZYKI I IMPROWIZACJI / faktura (osoby które chcą otrzymać fakturę)

Uwaga! Faktury będą wystawiane wyłącznie płatnika (osobę/instytucję dokonującą przelewu). Do wystawienia faktury potrzebny jest numer PESEL, który należy podać w formularzu zgłoszeniowym.

JEST MOŻLIWOŚĆ ZAMÓWIENIA OBIADU

Deklaracja w formularzu zgłoszeniowym: catering – cena 15 zł (opłata w dniu przyjazdu)

 

MACIEJ KUŹMIŃSKI

Maciej Kuźmiński Urodzony w 1985 r. choreograf, tancerz i pedagog. Od września 2016 kierownik artystyczny Teatru Tańca Caro w Siedlcach. Jego prace, formalnie odważne i operujące osadzonym, dynamicznym ruchem, pokazywane były od 2014 r. ponad 70 razy w Anglii, Niemczech, Izraelu, Brazylii, Austrii, Finlandii, Holandii, Słowenii, Czechach, Serbii, Ukrainie, Białorusi, Armenii, Gruzji, we Włoszech, na Węgrzech oraz wielokrotnie w Polsce. Twórca zdobył kilkanaście nagród za choreografię, w tym prestiżową Nagrodę Publiczności na Polskiej Platformie Tańca 2014, czy II Nagrodę i Nagrodę Scapino Production Award na Międzynarodowym Konkursie Choreograficznym w Hanowerze w 2016 r. Od 2013 r. gościnny wykładowca Instytutu Tańca Współczesnego w Belgradzie. W latach 2013-2016 etatowy wykładowca Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Jako pedagog współpracował również z Polskim Teatrem Tańca, Trinity Laban w Londynie oraz wielokrotnie z instytucjami i festiwalami w Finlandii, Austrii, Serbii, Niemczech i Polsce. Maciej Kuźmiński ukończył z wyróżnieniem studia MA Choreography, oraz BA Dance Theatre w Konserwatorium Trinity Laban w Londynie.

fot. Anna Skowrońska-Smażek