Wybrane zagadnienia z metodyki emisji zespołowej

22 marca 2017, środa, godz. 10.00
Akademia Muzyczna w Łodzi, ul. Żubardzka 2a
sala -1.20
wstęp wolny

prowadzący:
prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska (Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy)

organizatorzy:
Katedra Edukacji Muzycznej oraz Koło Naukowe Dyrygentów AM

wartsztaty i wykłady

  • Rozśpiewanie jako forma kształcenia wokalnego
  • Technika energetyki oddechowej w metodach A. Strielnikowej i A. Jacobsa
  • Niekonwencjonalne metody rozwiązywania problemów wokalnych w pracy  z chórem

 

ELŻBIETA WTORKOWSKA

Elżbieta Wtorkowska Jest profesorem sztuki w dyscyplinie artystycznej dyrygentura. W latach 2012-2016 pełniła funkcję dziekana Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Aktualnie jest kierownikiem Katedry Muzyki Kościelnej. Pracuje również w Instytucie Społeczno-Artystycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. Grodka w Sanoku. Jest wykładowcą oraz kierownikiem naukowym na Podyplomowych Studiach Chórmistrzostwa i Emisji Głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz konsultantem wokalnym Chóru „Opera Nova” w Bydgoszczy. Gości jako wykładowca na licznych seminariach dla wokalistów, nauczycieli i dyrygentów chóralnych w Polsce i poza granicami. Prowadzi też warsztaty wokalne zarówno dla chórów amatorskich, jak i profesjonalnych, dziecięcych, młodzieżowych i akademickich, chłopięcych, żeńskich, męskich i mieszanych na terenie całej Polski. Jest inicjatorem i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. ks. Edmunda Szymańskiego w Murowanej Goślinie, którego coroczna edycja odbywa się od 2007 roku.

Źródło: www.amuz.bydgoszcz.pl