DYRYGENT – ARTYSTA
w 10. rocznicę śmierci prof. Zygmunta Gzelli

17-18 marca 2017
Sala Kameralna Akademii Muzycznej w Łodzi, al. 1 Maja 4

Patronat Honorowy – prof. dr hab. Cezary Sanecki, JM Rektor Akademii Muzycznej w Łodzi

 

Harmonogram konferencji

 
Dzień I – piątek, 17 marca 2017 roku | Sala Kameralna, al. 1 Maja 4
zobacz harmonogram pierwszego dnia konferecj
 
Dzień II – sobota, 18 marca 2017 roku | Sala Kameralna, al. 1 Maja 4

10.00 – 11.20 | IV sesja
prowadzący – prof. dr hab. Anna Janosz

 • dr hab. Barbara Halec, prof. nadzw. – AS Szczecin
  Profesor Jan Szyrocki pionierem chóralistyki Pomorza Zachodniego
 • dr hab. Marcin Wolniewski – AM Łódź
  Specyfika działań dyrygenta w realizacji muzyki na żywo do obrazu filmowego
 • dr hab. Anna Tarnowska, prof. nadzw. – AS Szczecin
  Specyfika pracy chórmistrza w teatrze operowym
 • dr hab. Marcin Wolniewski, dr Stella Kaczmarek – AM Łódź
  Oblicza osobowości dyrygentów i profesjonalnych muzyków. Czy dyrygenci są bardziej narcystyczni od innych grup muzyków?

11.20 – 12.00
przerwa

12.00 – 13.00 | V sesja
prowadzący – dr hab. Jerzy Rachubiński, prof. AM

 • dr Marianna Majchrzak – AM Poznań
  Dyrygent – artysta i osoba w kontekście „Listu do artystów” Jana Pawła II
 • dr Sylwia Fabiańczyk-Makuch – AS Szczecin
  Interakcja między dyrygentem a zespołem w kontekście różnorodnych osobowości oraz metod pracy
 • mgr Krzysztof Dudzik – AM Katowice
  „Nie ma złych chórów, są tylko źli dyrygenci”. Zasada czy niepotrzebne obciążenie?

13.00 – 14.30
przerwa

14.30 – 16.30 | VI sesja – Pamięci Prof. Zygmunta Gzelli
prowadzący – mgr Krystyna Stańczak-Pałyga

 • dr hab. Barbara Sobolczyk, prof. AM – AM Łódź
  Akademicka działalność prof. Zygmunta Gzelli
 • dr hab. Krzysztof Grzeszczak, prof. AM – AM Łódź
  Działalność artystyczna prof. Zygmunta Gzelli
 • dr Rafał Gzella – AM Łódź
  Wspomnienie o moim Ojcu

Panel dyskusyjny z udziałem współpracowników, absolwentów i chórzystów Profesora Zygmunta Gzelli – wśród dyskutantów, m.in.: prof. dr hab. Mirosław Pietkiewicz, prof. dr hab. Jolanta Gzella, dr hab. Barbara Sobolczyk, prof. AM, mgr Zdzisława Szczech

16.30 – 17.00 | Zakończenie Konferencji, Dyskusja
prowadzący - prof. dr hab. Anna Domańska, dr hab. Dawid Ber

 

18.00
Koncert wiosenny z udziałem Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej w Łodzi pod kierownictwem Marka Pijarowskiego
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej, ul. Żubardzka 2a

 
Więcej informacji o Konferencji TUTAJ