2 marca 2017, czwatek
Sala Kameralna Akademii Muzycznej w Łodzi, al. 1 Maja 4
wstęp wolny

 
DZIEŃ III
DZIEŃ GEORGE’A GERSHWINA z okazji 80. rocznicy śmierci kompozytora

 

Wykłady

godz. 10.00

prof. dr hab. Jolanta Gzella (AM Łódź) – Krótki rys biograficzny George’a Gershwina na tle muzyki amerykańskiej przełomu XIX i XX w.

godz. 10.30

dr Marek Bielacki (UŁ, AM Łódź) – Opera „Porgy and Bess” George’a Gershwina, jako świadectwo polimorfizmu w teatrze muzycznym

godz. 12.15

dr hab. Izabela Jeżowska, prof. PWST (PWST Wrocław) – Symbioza muzyki ze słowem w liryce wokalnej braci Gershwin

 

 
 

prof. dr hab. JOLANTA GZELLA

Ukończyła studia w łódzkiej Akademii Muzycznej w klasie śpiewu prof. Zofii Stefańskiej, Studium Pedagogiczne i metodykę nauczania śpiewu pod kierunkiem prof. Tatiany Mazurkiewicz. Jest laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Kameralnej (druga nagroda, 1983 r.) i Konkursu im. K. Szymanowskiego w Łodzi (wyróżnienie, 1987 r.).
Uczestniczyła w wielu prestiżowych festiwalach muzycznych, m. in.: w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim, w Bydgoskim Festiwalu Operowym (wielokrotnie), w Festiwalu im. Jana Kiepury, w Festiwalu Dialogu Czterech Kultur, w Festiwalu Muzyka w Starym Klasztorze, w Festiwalu Muzyki Wokalnej w Cieszynie. Dokonała nagrań płytowych, m.in.: przekrój opery Straszny Dwór S. Moniuszki, wybór pieśni W. Żeleńskiego – Barwy uczuć, J. Bauer – heterogeniczny, Twórczość Kameralna G. Bacewicz, Twórczość Kameralna J. Brahmsa, Piosenki Piotra Hertla – Zielony Pejzaż (DVD), Pieśni S. Moniuszki – Znasz li ten kraj.
Odtwarzała wiele pierwszoplanowych ról na scenach teatrów operowych w kraju oraz podczas zagranicznych tournée. Wraz z zespołami Opery i Operetki w Szczecinie, Opery Nova w Bydgoszczy, Teatru Muzycznego w Łodzi, Opery Śląskiej w Bytomiu występowała we Włoszech, Austrii, Belgii, Danii, Holandii, w Niemczech, Szwajcarii, Luxemburgu - w ponad 150 miastach. Związana była jako solistka z Operą i Operetką w Szczecinie, Operą Nova w Bydgoszczy, Operą w Gdańsku, Operą Śląską w Bytomiu, z Teatrem Wielkim w Łodzi, Operą w Krakowie, z Teatrem Muzycznym w Łodzi. Współpracowała z wieloma dyrygentami: z B. Wodiczko, Z. Latoszewskim, M. Wojciechowskim, M. Niesiołowskim, A. Knapem, B. Ambros, K. Wienckiem, K. Kryzą, T. Kozłowski, B. Madejem, M. Figasem, Z. Gzellą, M. Balderi, A. Sałackim, D. Różankiewiczem, Y. Bergmanem, J. Bonieckim, B. Olęckim, P. Wujtewiczem, A. Domańską, M. Jaszczakiem, R. Paniutą, T. Tokarczykiem.
Ma w swym dorobku ponad czterdzieści partii operowych, operetkowych i musicalowych, są to m.in.: Czipra w Baronie Cygańskim J. Straussa, Książe Orłowski w Zemście nietoperza J. Straussa, Gołda w Skrzypku na dachu J. Bocka, Madam Miller w musicalu Ziemia obiecana R. Marczewskiego (światowa prapremiera), Jadwiga i Cześnikowa w Strasznym dworze S. Moniuszki, Carmen i Mercedes w Carmen G. Bizeta, Fenena w Nabucco G. Verdiego, Przeorysza Karmelu w Dialogach Karmelitanek F. Poulenca (polskie prawykonanie), Pani Quicly w Falstaffie G. Verdiego, Staruszka w Kandydzie Bernsteina (polska prapremiera) Maria w Porgy i Bess G. Gershwina, Wielka Księżna w Wielkiej Księżnej Gerolstein J. Offenbacha, Opinia Publiczna w Orfeuszu w piekle J. Offenbacha. Współpracowała z zespołami filharmonicznymi w Łodzi, Częstochowie, Szczecinie, Bydgoszczy i Białymstoku. W swoim repertuarze ma partie altowe, m.in.: w Requiem Verdiego, Requiem Mozarta, w Mszy C-dur „Koronacyjnej” Mozarta, Małej Mszy Uroczystej Rossiniego, w Stabat Mater Pergolesiego, w Glorii Vivaldiego, w Oratorium na Boże Narodzenie C. Saint-Saёnsa.
Artystka bierze czynny udział w życiu muzycznym uczelni oraz miasta. Uczestniczy w audycjach muzycznych organizowanych przez Akademię Muzyczną, imprezach okolicznościowych, koncertach kameralnych, w ramach festiwali muzycznych, konferencji i sesji naukowo-artystycznych, sesji Musica Moderna. Koncertuje w salonach muzycznych Politechniki Łódzkiej, w Zamku Królewskim w Piotrkowie Trybunalskim, w Zamku Królewskim w Szczecinie, w Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie, w Salonie Muzycznym w Pałacu Herbsta i wielu innych.
Od 2008 roku współpracuje z Operą Krakowską gdzie zaśpiewała partię Czipry w Baronie cygańskim J. Straussa, partię Trommlera w premierze Der Keiser von Atlantis (Cesarz Atlantydy) V. Ullmana, Cześnikową w Strasznym dworze S. Moniuszki, a w 2012 roku partię Marceliny w premierze Wesela Figara Mozarta z towarzyszeniem międzynarodowej gwiazdy – Mariusza Kwietnia.
W 2001 r. otrzymała nagrodę za wybitne osiągnięcia zawodowe przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w 2007 Dyplom Uznania od Związku Artystów Scen Polskich, za wybitne osiągnięcia w sztuce wokalno-aktorskiej i całokształt pracy artystycznej i pedagogicznej. W 2007 została wyróżniona Nagrodą Prezydenta Miasta Łodzi, a w 2010 otrzymała Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Nagrodę Rektora II stopnia za aktywną działalność artystyczną i sukcesy pedagogiczne. W 2012 r. ZASP uhonorował ją najwyższą nagrodą Sekcji Teatrów Muzycznych „Statuetką Ariona”.
Jolanta Gzella od 1987 r. jest zatrudniona w łódzkiej Akademii Muzycznej. W 2009 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego sztuki muzycznej. Obecnie jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Wokalno-Aktorskim w Akademii Muzycznej w Łodzi, gdzie prowadzi klasę śpiewu solowego.

 

dr hab. IZABELA JEŻOWSKA, prof. PWST

Koncertująca śpiewaczka, mezzosopran, absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu w klasie prof. Eugeniusza Sąsiadka. Stypendystka Rządu Włoskiego, uczestniczka masterclass u Shirley Verrett, Fedory Barbieri i Mirelli Freni.
Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, Filia we Wrocławiu (uczy techniki wokalnej i impostacji głosu). Prowadzi ożywioną działalność naukowo-badawczą na polu pedagogiki wokalnej i aktywną działalność organizacyjno-naukową. Wieloletni sekretarz i członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu.
Kierownik naczelny i artystyczny Sudeckich Festiwali Muzycznych w Szczawnie-Zdroju, sekretarz naukowy konferencji, autorka licznych publikacji i referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych (Lublana, Praga, Salzburg, Ryga, Florencja, Mediolan), członek zespołu redakcyjnego Zeszytów Naukowych PSPŚ. Wykładowca w Polskiej Akademii Nauk (prowadzi trening dykcyjno-głosowy na Kursie Retoryki Praktycznej w Instytucie Badań Literackich PAN).
Autorka metody wyzwalania głosu poprzez ruch, wprowadziła elementy Aerial-Yogi do nauczania impostacji głosu. Występuje z recitalami w Polsce i na świecie (Włochy, Japonia, Austria, Meksyk i USA).
Trwająca od kilku lat fascynacja muzyką George’a Gershwina przejawia się w koncertach złożonych z pieśni tego wybitnego kompozytora amerykańskiego, pracach naukowych i wykładach na temat jego twórczości, a jej zwieńczeniem są: płyta „The Gershwin I Love”, nagrana z towarzyszeniem pianisty, Marcina Grabosza oraz rozprawa habilitacyjna „Stylistyka wykonawcza liryki wokalnej George’a Gershwina w oparciu o styl Gershwinowski oraz jej egzemplifikacja w wybranych pieśniach”.

 

dr MAREK BIELACKI

Doktor nauk humanistycznych; nauczyciel akademicki; pracownik naukowy Katedry Dramatu i Teatru Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego; wykładowca Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi; badacz kultury teatralnej i muzycznej – ze szczególnym uwzględnieniem form dramatu muzycznego oraz muzyki jazzowej i rockowej (w tym muzyki Skaldów); edytor; członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych, członek Stowarzyszenia „Terapia i Teatr”; członek (w rozmaitych okresach) Polskiego Towarzystwa Historyków Teatru, Korespondencyjnego Klubu Jazzowego Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego, Klubu Płytowego Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego, Międzynarodowej Federacji Jazzowej, Łódzkiego Klubu Jazzowego; wykładowca Uniwersytetu w Amsterdamie (1992). Członek Senatu Uniwersytetu Łódzkiego i Senackiej Komisji Statutowej Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1990-1993; kierownik Zaocznego Studium Kulturoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1993-2002. W latach 80. XX wieku twórca i animator Małej Akademii Jazzu w Łodzi. Wieloletni stały współpracownik i publicysta magazynów „Jazz” i „Jazz Forum” (w latach 1975-1987).
Autor rozprawy magisterskiej Współczesne odmiany dramatu muzycznego (Uniwersytet Łódzki 1978/1979) poświęconej musicalowi, rock-operze, oratorium beatowemu, mszy beatowej i mszy jazzowej (publikowanej częściowo na łamach magazynu „Jazz”); autor rozprawy doktorskiej Geneza i rozwój formy dramatyczno-muzycznej na przykładzie musicalu (Uniwersytet Łódzki, 1988) oraz pierwszej i jedynej w Polsce książkowej naukowej monografii musicalu Musical. Geneza i rozwój formy dramatyczno-muzycznej (Łódź 1994, Łódź 1995 - obejmującej m.in. rozdział Teatr muzyczny George’a Gershwina), a także książkowej monografii Boże Narodzenie w muzyce i w dramacie muzycznym Skaldów (Łódź 2012). Współautor ok. 20 książek. Promotor ponad dwustu prac magisterskich i ponad stu prac licencjackich – w tym wielu prac poświęconych muzyce i teatrowi muzycznemu.
Absolwent Podyplomowego Studium Kształcenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Łódzkiego oraz Podyplomowego Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego. Laureat Nagrody Naukowej Ministra Nauki (nagroda zespołowa I stopnia) oraz Nagrody Naukowej Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (nagroda indywidualna I stopnia), a także (czterokrotnie) nagród Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, wychowawcze i organizacyjne. Odznaczony Złotą Odznaką Uniwersytetu Łódzkiego, Złotym Medalem Międzynarodowej Federacji Jazzowej oraz Odznaką Towarzystwa Kultury Teatralnej „Przyjaciel Teatru”.
Autor licznych studiów, analiz, szkiców, esejów, recenzji i korespondencji, publikowanych w periodykach naukowych, w czasopismach specjalistycznych i w pismach popularnych oraz w dziennikach – m.in. w „Zagadnieniach Rodzajów Literackich”, „Biuletynie Polonistycznym”, „Osnowie”, „Dialogu”, „Tyglu Kultury”, „Ruchu Muzycznym”, „Jazzie”, „Jazz Forum”, „Magazynie Muzycznym”, tygodniku „Odgłosy”, tygodniku „Ład”, „Łódzkich Studiach Teologicznych”, „Kronikach według Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach”, w wydawnictwach Teatru Wielkiego w Łodzi. Recenzent naukowy współpracujący z międzynarodowym rocznikiem naukowym „Collectanea Philologica”.
Twórca radiowy i filmowy – redaktor i autor scenariuszy kilkunastu filmów telewizyjnych poświęconych dziejom kultury muzycznej i historii teatru muzycznego; autor około 170 audycji radiowych (w tym stu kilkudziesięciu godzinnych autorskich programów muzycznych z cyklu Śpiewogra). Aktor Teatru Acheron i kompozytor muzyki dla tego teatru (1977-1978). Autor i wykonawca spektaklu teatralnego, łączącego w sobie elementy monodramu, wieczoru autorskiego i musicalu: Wyjątkowa opowieść o muzyce zespołu Skaldowie (Teatr Mały w Łodzi, styczeń 2014). Juror festiwali i konkursów muzycznych i teatralnych.