3 lutego 2017, piątek, godz. 16.00
Pałac Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Gdańska 32

BRAK WOLNYCH MIEJSC

 

Wydarzenie prezentujące efekty prac w projekcie pod nazwą
„Stworzenie nowoczesnej przestrzeni koncertowej i zachowanie historycznego dziedzictwa kulturowego Łodzi poprzez realizację prac konserwatorsko-rewitalizacyjnych w Pałacu Karola Poznańskiego” realizowanym przez Akademię Muzycznąim. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w ramach programu
„Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.

 
 Projekty norweskie

 

PAŁAC MUZYKI

www.amuzlodz-eog.pl