Akademia Muzyczna w Łodzi partnerem
międzynarodowego projektu operowego „European Opera Academy”
www.europeanopera.academy

We wrześniu 2016 roku rusza międzynarodowy projekt operowy pod nazwą „European Opera Academy”, którego inicjatorem jest Konserwatorium w Maastricht. Ideą projektu jest stworzenie punktu spotkania dla młodych profesjonalistów. Powstała w tym celu platforma edukacyjna łączy w sobie wymianę doświadczeń w dziedzinie opery i współczesnego teatru oraz rozwijanie indywidualnych potrzeb i talentów korzystających z niej studentów. Oferuje ona niezwykłe doświadczenia szkoleniowe poprzez zróżnicowane moduły nauczania w wybranych uczelniach muzycznych w całej Europie. Do udziału w projekcie zgłosiło się dziewięć konserwatoriów z europejskich miast: Belgrad, Dublin, Florencja, Genewa, Hamburg, Łódź, Maastricht, Ryga, Sztokholm, Zagrzeb.

Jesienią bieżącego roku (wrzesień 2016) studenci I, II i III stopnia, a także absolwenci specjalności śpiew operowy mogą rozpocząć edukację w jednym z wybranych modułów. Staną się częścią międzynarodowej wymiany technik, metod, a co najważniejsze wiedzy i sposobów nauczania oraz zyskają zorientowane na przyszłość doświadczenie zawodowe.

Wspomniane moduły stanowią doskonałe narzędzie do wyspecjalizowania się w jakimś aspekcie sztuki śpiewu i gry aktorskiej. Aplikować można do kilku kategorii edukacyjnych w różnym wymiarze czasowym (kwartał, pół semestru, semestr, rok akademicki). Moduły zawierają w sobie naukę o repertuarze operowym, techniki śpiewu, praktykę językową, a także spełniają wymogi nowoczesnego teatru muzycznego dzięki zajęciom z ruchu i myślenia koncepcyjnego. Biorące udział w projekcie uczelnie oferują między innymi: indywidualnie dobrane studium pod kierunkiem wybitnych profesorów (Belgrad), zaawansowana praktyka języka włoskiego podczas interpretacji włoskich oper (Florencja), XX-wieczna technika wokalna, improwizacja głosem, realizacja najnowszego repertuaru operowego (Genewa) oraz udział w przygotowaniu i wystawieniu pełnego przedstawienia operowego (Dublin, Łódź, Ryga, Sztokholm).
    
Aplikacja do wybranego projektu odbywa się poprzez udział w przesłuchaniach wstępnych w danej uczelni, pod uwagę brane są oczywiście bieżące umiejętności, ale także potencjał rozwoju oraz chęci doskonalenia się. Studenci za udział w projektach otrzymają punkty ECTS oraz dokumenty potwierdzające ukończenie kursu.

Informacje dotyczące finansowania każdego z modułów oraz dokładne opisy poszczególnych programów treningowych i uczelni dostępne są na stronie www.europeanopera.academy.Rekrutacja na wszystkie moduły dostępne w ramach „European Opera Academy” również odbywa się przez stronę  www.europeanopera.academy

***

Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi zgłosiła się do udziału w tym międzynarodowym projekcie, a studentom proponuje studia nad przygotowaniem i wystawieniem opery Semele Georga Friedricha Haendla pod nazwą Europejskie Podyplomowe Studia Operowe w ramach kierunku wokalistyka.

Europejskie Podyplomowe Studia Operowe w ramach kierunku  wokalistyka to roczne studia niestacjonarne (dwa semestry), przeznaczone są dla absolwentów wyższych szkół muzycznych posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia, których celem jest poszerzenie praktycznej wiedzy i umiejętności. Studia gwarantują kandydatowi zdobycie doświadczenia w zakresie profesjonalnego przygotowania roli z opery G. F. Händla Semele pod okiem specjalisty, a następnie wykonania jej na scenie w ramach spektaklu z udziałem Chóru i Orkiestry Akademii Muzycznej w Łodzi, w realizacji Evy Buchmann (reżyseria ) i Marcina Wolniewskiego (kierownictwo muzyczne), w oparciu o skróconą wersję dzieła (wyd. Kalmus) poszerzoną o wybrane fragmenty pełnego wydania Novello.

***

List modułów dostępnych w roku akademickim 2016/2017 w ramach European Opera Academy:
 1. Belgrade, University of Arts in Belgrade: Faculty of Music Arts – Study in Music Performance: Solo Singing
 2. Belgrade, University of Arts in Belgrade Faculty of Music Arts – Study of Operatic Roles
 3. Dublin, Royal Irish Academy of Music – Contemporary Irish Opera production
 4. Dublin, Royal Irish Academy of Music – Irish Song Project – The dramatic realization of musical settings of Irish poetry
 5. Florence, Conservatorio di Musica “Luigi Cherubini” – Arte Della Scena: Italian recitativo and belcanto vocal style in 18th and 19th-century operas
 6. Florence, Conservatorio di Musica “Luigi Cherubini” – Giacomo Puccini: Il Trittico (Il Tabarro, Suor Angelica and Gianni Schicchi)
 7. Florence, Conservatorio di Musica “Luigi Cherubini” – Possente Spirto: the birth of opera
 8. Geneva, Haute Ecole de Musique de Genève – 20th-Century and Contemporary Vocalities
 9. Geneva, Haute Ecole de Musique de Genève – French Repertoire (French Opera, French Song, possible extension to French Baroque Opera)
 10. Hamburg, Theaterakademie Hamburg: Hochschule für Musik und Theater – Singing and acting, German/Italian Repertoire
 11. Łódź, Academy of Music in Łódź – Professional preparation for an opera part, concluded with its performance within the framework of the show
 12. Maastricht, Conservatorium Maastricht – Modern Music Theatre
 13. Riga, Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music – Baroque opera in Riga Early Music Festivals
 14. Riga, Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music – Russian language in opera excerpts of Russian composers
 15. Stockholm, Stockholm University of the Arts: University College of Opera - Short Opera
 16. Zagreb, Muzička Akademija Zagreb – Modern Music Theatre