Katedra Instrumentów Dętych (Wydział Instrumentalny) Akademii Muzycznej w Łodzi zaprasza w dniach 21-23 kwietnia 2017 roku na 1. Łódzkie Forum Klarnetowo-Fagotowe. Tematem Forum jest „Kompilacja barwy klarnetu i fagotu w aspekcie najnowszych badań naukowych i ogólnego spektrum zawodu muzyka”, zaś przedmiotem zajęć warsztatowych będą studia orkiestrowe na klarnet i fagot oraz kameralistyka na klarnet i fagot.

W Forum mogą wziąć udział uczniowie szkół muzycznych drugiego stopnia, studenci studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia kierunku instrumentalistka, którzy zgłoszą się indywidualnie w specjalnościach klarnet lub fagot bądź jako duety: klarnet i fagot, bądź jako kwartety: dwa klarnety i dwa fagoty.

 

 

1. Łódzkie Forum Klarnetowo-Fagotowe

Pedagodzy Forum:
 • prof. Olivier Derbesse | klarnet, Orchestre de Paris
 • Lola Descours | fagot, Orchestre de Paris
 • prof. Harri Mäki | klarnet, Sibelius Academy of the University of Arts in Helsinki
 • prof. Meyrick Alexander | fagot, Royal Welsh College of Music&Drama
 • dr hab. Artur Kasperek | fagot,Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
 • Adrian Janda | klarnet, Filharmonia Narodowa w Warszawie
 • dr Arek Adamczyk | fagot, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
 • dr Andrzej Wojciechowski | klarnet, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku
 • Ramón Wodkowski | clarinet mouthpiece craftman | Londyn

Kierownictwo merytoryczne i organizacyjne sprawują dr Mirosław Kłys i dr Dorota Cegielska (Duet Clarigotto). W ramach Forum odbędzie się część naukowa składająca się z referatów, wykładów multimedialnych i warsztatów oraz część artystyczna w postaci „Koncertu premier”. Uczestnicy Forum zapoznają się i będą korzystać z nowego wydawnictwa: „Studia orkiestrowe na 2 klarnety i 2 fagoty” opracowanego przez dra Mirosława Kłysa i dr Dorotę Cegielską.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca 2017 roku

 

Do pobrania:

 

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

REGULAMIN 1. Łódzkiego Forum Klarnetowo-Fagotowego
 1. Organizatorem 1. Łódzkiego Forum Klarnetowo-Fagotowego, zwanego dalej w skrócie Forum, jest Katedra Instrumentów Dętych oraz Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
 2. Forum odbędzie się w terminie 21-23 kwietnia 2017 roku w budynkach Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
 3. Tematem Forum jest „Kompilacja barwy klarnetu i fagotu w aspekcie najnowszych badań naukowych i ogólnego spektrum zawodu muzyka”, zaś przedmiotem zajęć warsztatowych będą studia orkiestrowe na klarnet i fagot oraz kameralistyka na klarnet i fagot.
 4. Kierownictwo merytoryczne i organizacyjne sprawują dr Mirosław Kłys i dr Dorota Cegielska. Sekretariat Forum, sprawujący obsługę uczestników Forum podczas jego trwania, mieścić się będzie w foyer Sali Kameralnej Akademii Muzycznej w Łodzi w Regionalnym Ośrodku Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej przy al. 1 Maja 4.
 5. Celem Forum jest:
  a) prezentacja klarnetu i fagotu jako duetu w kameralistyce i muzyce orkiestrowej,
  b) przedstawienie szerszej publiczności złożoności procesu przygotowania instrumentalisty do występu kameralnego lub orkiestrowego,
  c) zainspirowanie kompozytorów do tworzenia dzieł na klarnet i fagot,
  d) prezentacja nowego spojrzenia na studia orkiestrowe, dzięki któremu studenci klarnetu i fagotu będą mieli możliwość poznać najbliższe środowisko orkiestrowe, w jakim przyjdzie im pracować.
 6. W ramach Forum odbędzie się część naukowa składająca się z referatów, wykładów multimedialnych i warsztatów oraz część artystyczna w postaci „Koncertu premier”.
 7. Uczestnicy Forum zapoznają się i będą korzystać z nowego wydawnictwa: „Studia orkiestrowe na 2 klarnety i 2 fagoty” opracowanego przez dra Mirosława Kłysa i dr Dorotę Cegielską.
 8. W Forum mogą wziąć udział uczniowie szkół muzycznych drugiego stopnia, studenci studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia kierunku instrumentalistyka, którzy zgłoszą się indywidualnie w specjalnościach klarnet lub fagot bądź jako duety: klarnet i fagot, bądź jako kwartety: dwa klarnety i dwa fagoty. Podczas Forum uczestnicy korzystają z własnych instrumentów.
 9. Istnieje możliwość czynnego i biernego udziału w Forum.
 10. Uczestnictwo czynne zapewnia udział we wszystkich wydarzeniach Forum: 10 godzin lekcyjnych warsztatów (po 45 minut każda), obiad w drugim dniu Forum, możliwość nabycia nowego wydawnictwa w promocyjnej cenie oraz dyplom uczestnictwa.
 11. Uczestnicy czynni mają do wyboru następujące zajęcia: studia orkiestrowe w składzie klarnet i fagot, studia orkiestrowe w składzie dwa klarnety i dwa fagoty, kameralistykę na klarnet i fagot z towarzyszeniem fortepianu (jeśli dotyczy).
 12. Program i liczbę godzin lekcyjnych przeznaczonych na pracę nad wybranymi utworami określa uczestnik w formularzu zgłoszeniowym. Liczba zajęć warsztatowych zostanie dostosowana do wskazań uczestników w miarę możliwości organizacyjnych. Wszyscy uczestnicy czynni zobowiązani są przystąpić do warsztatów z częściowo przygotowanym repertuarem. W celu usprawnienia organizacji prosimy o zgłaszanie par uczestników – klarnet i fagot (najlepiej grających ze sobą wcześniej).
 13. Uczestnictwo bierne obejmuje udział we wszystkich wydarzeniach Forum, możliwość nabycia nowego wydawnictwa w promocyjnej cenie oraz dyplom uczestnictwa w charakterze biernego uczestnika (obiad będzie można zarezerwować i opłacić oddzielnie).
 14. Opłaty za uczestnictwo w Forum: uczestnictwo czynne – 250 zł, uczestnictwo bierne – 50 zł.
 15. Koszty przejazdu, zakwaterowania i utrzymania pokrywają uczestnicy lub delegujące ich instytucje.
 16. Opłaty prosimy przekazywać na konto Akademii Muzycznej w Łodzi:
  Bank PEKAO S.A. II O/Łódź 97 1240 3028 1111 0000 2822 1999
  z dopiskiem „1. Łódzkie Forum Klarnetowo-Fagotowe”
  Uwaga! Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.
 17. W celu zgłoszenia swojego udziału czynnego lub biernego w Forum należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.amuz.lodz.pl oraz www.clarigotto.com i przesłać jego skan – wraz z dowodem wpłaty – na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Oryginał wypełnionego formularza (wersję papierową) należy dostarczyć organizatorowi podczas rejestracji pierwszego dnia Forum.
 18. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Uczestnictwo czynne należy zgłosić najpóźniej trzy tygodnie przed planowaną datą rozpoczęcia Forum, czyli do 31 marca 2017 roku.
 19. Wszelkie pytania dotyczące Forum należy kierować mailowo na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 20. Osoby zgłaszające uczestnictwo czynne zostaną poinformowane przez Organizatora o Programie Forum najpóźniej tydzień przed dniem rozpoczęcia Forum. Program Forum zawierający szczegółowy harmonogram części naukowej i artystycznej zostanie opublikowany nie wcześniej niż 31 marca 2017 roku.
 21. Uczestnicy zgłaszający się na Forum wyrażają zgodę na:
  a) wykonywanie rejestracji dźwięku i obrazu z ich udziałem jako uczestników, ich utrwalanie, wielokrotne wykorzystanie, obróbkę, powielanie i rozpowszechnianie za pośrednictwem dowolnego medium do celów promocyjnych i archiwizacyjnych Organizatora bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania,
  b) przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Forum zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) niezbędnych do udziału w Forum i oświadczają, iż zostali poinformowani, że:
  I. administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu jest Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, ul. Gdańska 32,
  II. podane przez uczestnika dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z organizacją Forum i nie będą udostępniane innym podmiotom niż Organizator,
  III. posiadają prawo dostępu do treści wyżej wymienionych danych osobowych oraz ich poprawienia,
  IV. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości ubiegania się o udział w Forum.
 22. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu. Zmiany Regulaminu ogłaszane będą każdorazowo na stronie internetowej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
 23. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Forum z ważnych przyczyn (nie później niż 14 kwietnia 2017 roku).