Samorząd Studencki Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi zaprasza studentów Uczelni do wzięcia udziału w ogólnopolskiej kampanii społecznej na temat praw studenta. W środę 21 marca w godz. 9.00-16.00 w patio Sali Kameralnej w Regionalnym Ośrodku Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej przy al. 1 Maja 4 przedstawiciele naszej braci studenckiej będą dyżurować i zachęcać studentów do wypełnienia ankiety dotyczącej praw studenta. Efektem badania będzie raport, mówiący o realnym poziomie przestrzegania studenckich praw w skali całego kraju.

W dniu 20 marca 2018 (wtorek), w związku ze Świętem Uczelni, od 8.00 do 15.00 obowiązują godziny rektorskie.

Z żalem zawiadamiamy o śmierci Grzegorza Postołowa – klarnecisty i byłego Pedagoga naszej Uczelni.

Pogrzeb Grzegorza Postołowa odbędzie się w piątek, 9 marca 2018, o godz. 11.00, na cmentarzu Mania przy ul. Solec 11 w Łodzi.

W związku z upływem kadencji Zarządu Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Akademii Muzycznej w Łodzi zapraszamy członków KZP na zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się w dniu 15 marca 2018 roku (czwartek) około godz. 13.30 w Sali nr 11 (Pałac AM, ul. Gdańska 32).

Prezes Zarządu KZP

 

Zarząd Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi uprzejmie informuje Członków Związku, że w dniu 15 marca 2018 roku o godz. 11.00 w Sali Senatu nr 11 w gmachu Uczelni (ul. Gdańska nr 32) odbędą się wybory Władz Statutowych.

Zarząd Komisji Zakładowej

 

 

Rektor i Senat Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
w imieniu społeczności akademickiej
z głębokim żalem zawiadamiają, że dnia 21 lutego 2018 r. odszedł od nas

Ś†P
PROF. MIECZYSŁAW KOCZOROWSKI

W wieku 95 lat zmarł Zenon Ostalczyk, skrzypek, zasłużony pedagog-instrumentalista, wieloletni wykładowca Akademii Muzycznej w Łodzi.
Pogrzeb odbędzie się w dniu 22 lutego 2018 r. (czwartek) o godz. 12.30 na cmentarzu w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Cmentarnej nr 19.

Już od pięciu lat fundacja Inicjatyw Kulturalnych Plaster Łódzki organizuje plebiscyt „Plastry Kultury”, projekt w ramach którego przyznawane są nagrody i wyróżnienia dla łódzkich artystów i animatorów kultury. W tym roku w kategorii „wydarzenie muzyczne roku” nominowany został 5. AŻ Festiwal, organizowany przez Akademię Muzyczną w Łodzi. Podczas dziewięciu koncertów w ramach festiwalu wystąpili znakomici goście (m.in. Belgian Brass Quintet i Rex Richardson) oraz zespoły studenckie z atrakcyjnym repertuarem. W programie poszczególnych koncertów znalazły się barokowe arcydzieła, muzyka filmowa, popularne polskie piosenki oraz muzyka XX-wieczna.

28 stycznia 2018 roku zmarła Barbara Wałkówna, znakomita polska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, która w przeszłości była zatrudniona jako wykładowca na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej w Łodzi.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek, 8 lutego 2018 roku o godz. 14.00 na Cmentarzu Komunalnym na Dołach w Łodzi przy al. Palki.

Decyzją JM Rektora w dniach 4-11 lutego 2018 r. wszystkie budynki Akademii będą czynne w godzinach 8.00-16.00. Korzystanie z sal do ćwiczeń możliwe będzie wyłącznie w podanych godzinach.

Szanowni Państwo!
Duszpasterstwo Pracowników Nauki Archidiecezji Łódzkiej zaprasza na spotkanie pracowników wyższych uczelni. Będzie miało ono miejsce we wtorek 30 stycznia 2018 r. o godz. 19.00 w kaplicy Duszpasterstwa Akademickiego „Piątka” (Łódź, ul. ks. I. Skorupki 5).
Program wtorkowego spotkania będzie następujący:

  • godz. 19.00 – Eucharystia
  • godz. 19.45 – konferencja prof. dra hab. Artura Zaguły: „Architektura gotycka i scholastyka”

ks. dr Janusz Lewandowicz
Archidiecezjalny Duszpasterz Pracowników Nauki

 

Z przykrością zawiadamiamy, że 9 stycznia 2018 roku, w wieku 67 lat, zmarła prof. nadzw. Julia Bilecka.

Pogrzeb odbędzie się 15 stycznia 2018 (poniedziałek) o godz. 13.15 na cmentarzu rzymsko-katolickim przy ul. Ogrodowej.

W związku z chorobą pracownika pracownia kserograficzna uczelni od 9 stycznia 2018 roku do odwołania będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00.

Najświeższe wiadomości oraz aktualny informator koncertowy