Już od pięciu lat fundacja Inicjatyw Kulturalnych Plaster Łódzki organizuje plebiscyt „Plastry Kultury”, projekt w ramach którego przyznawane są nagrody i wyróżnienia dla łódzkich artystów i animatorów kultury. W tym roku w kategorii „wydarzenie muzyczne roku” nominowany został 5. AŻ Festiwal, organizowany przez Akademię Muzyczną w Łodzi. Podczas dziewięciu koncertów w ramach festiwalu wystąpili znakomici goście (m.in. Belgian Brass Quintet i Rex Richardson) oraz zespoły studenckie z atrakcyjnym repertuarem. W programie poszczególnych koncertów znalazły się barokowe arcydzieła, muzyka filmowa, popularne polskie piosenki oraz muzyka XX-wieczna.