Image

Kultura i edukacja wokalna w rzeczywistości rynkowej, red. Józef Chwedorowicz

Łódź 2006

CENA 5 ZŁ

OBJĘTOŚĆ: 183 stronyZAWARTOŚĆ:

Józef Chwedorowicz: Wprowadzenie
Anna Domańska: Podziękowanie
Janusz Zrobek: Wykorzystanie marketingu w pozyskiwaniu środków na organizację imprez kulturalnych
Grażyna Golik-Górecka, Maciej Popławski: Zarządzanie marketingowe wydarzeniami artystycznymi i wokalnymi
Anna Jeremus: Nowoczesny wizerunek artysty wokalisty jako niezbędny element działań marketingowych
Ziemowit Wojtczak: Medialność jako nowy wymiar artystycznego wizerunku śpiewaka
Janusz Janyst: Wywiad prasowy jako forma współtworzenia image'u artysty śpiewaka
Józef Chwedorowicz: Budowanie artystycznego wizerunku
Bożena Hanna Wagner: Pozyskiwanie publiczności czyli marketing w praktyce
Patryk Gałuszka: Znaczenie marki na rynku muzycznym
Krystyna Juszyńska: Piosenki o Łodzi formą promocji miasta oraz elementem edukacji wokalnej dzieci i młodzieży
Jerzy Rachubiński: Formy finansowania i pozyskiwania środków w działalności łódzkich chórów amatorskich
Ewa Bieżan-Guzowska: Udział teatru muzycznego w przybliżaniu i popularyzacji sztuki wśród uczniów szkół makroregionu łódzkiego
Aldona Danielewicz-Malinowska, Beata Huzarska, Katarzyna Kłys, Wiesława Pychyńska-Kindykiewicz, Marta Kosielska, Marcin Rachula: Piosenka w edukacji dzieci i młodzieży
Monika Kolasa-Hladikova: Działalność Instytutu i Fundacji im. B. Martinu w Pradze jako przykład popularyzacji muzyki czeskiej na świecie
Lech Leszczyński: Wykorzystanie sponsoringu w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej na przykładzie współpracy Banku Pekao SA z WOŚP
Józef Chwedorowicz: Reklama niekomercyjnego wydarzenia kulturalnego

FRAGMENT WPROWADZENIA:
Oddajemy w ręce Państwa publikację zawierającą materiały z pracy interdyscyplinarnego zespołu nt. „Kultura i edukacja wokalna w rzeczywistości rynkowej”. Publikowane prace dotyczą funkcjonowania wokalistów, zespołów wokalnych oraz instytucji zajmujących się organizacją i promocją wydarzeń wokalnych w rzeczywistości rynkowej, w której produkty artystyczne konkurują nie tylko z innymi produktami artystycznymi, ale i z innymi dobrami materialnymi.

Na kulturę i edukację wokalną w rzeczywistości rynkowej patrzymy z punktu widzenia solisty, dyrygenta chóru, specjalisty od marketingu i organizatora wydarzenia wokalnego. Ta wielorakość spojrzeń pozwala na lepsze zapoznanie się z problemami i możliwościami, jakie stoją przed sztuką wokalną w gospodarce rynkowej. Mamy świadomość, że artyści, a w szczególności organizatorzy wydarzeń artystycznych, potrzebują tej wiedzy, że od ich dostępu do informacji o skutecznych praktykach i udanych przedsięwzięciach, zależy sukces planowanych przez nich przedsięwzięć wokalnych.
Prace, które przedstawiamy Państwu, dotyczą szerokiego spektrum zagadnień i sytuacji. Uwzględniają zjawiska, mechanizmy, procesy i rozwiązania, które obserwujemy coraz wyraźniej, w miarę ugruntowywania się w naszym kraju gospodarki rynkowej. Wszystkie artykuły bazują na doświadczeniu, a wiele spośród nich ma na celu upowszechnianie „dobrej praktyki”. […]
Józef Chwedorowicz

INNE POZYCJE Z CYKLU „MARKETING MUZYCZNY”:
Innowacje w kulturze
Kultura i edukacja artystyczna w rzeczywistości rynkowej