Historia Uczelni

Historia Akademii Muzycznej w Łodzi sięga początków XX wieku. Powstało wówczas Konserwatorium Muzyczne Heleny Kijeńskiej-Dobkiewiczowej, skupiające grono wybitnych muzyków i pedagogów. Po II wojnie światowej łódzka uczelnia została reaktywowana, początkowo jako Państwowe Konserwatorium Muzyczne (18 kwietnia 1945 r.), a następnie jako Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna (od kwietnia 1946 r.).

Pierwszym Rektorem Szkoły został prof. Kazimierz Wiłkomirski, a prorektorem prof. Helena Kijeńska-Dobkiewiczowa. W tym czasie istniały cztery wydziały: Dziekanem Wydziału I (Teorii, Kompozycji i Dyrygentury) był prof. Kazimierz Sikorski, dziekanem Wydziału II (Instrumentalnego) prof. Maria Wiłkomirska, dziekanem Wydziału III (Wokalnego) prof. Adela Comte-Wilgocka, dziekanem Wydziału IV (Pedagogicznego) prof. Mieczysław Kacperczyk.

W 1982 r. Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna otrzymała nazwę Akademii Muzycznej. W roku 1999 Akademia przyjęła imię Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów.

Intensywny rozwój artystyczny i naukowy uczelnia zawdzięcza znakomitym muzykom, wybitnym pedagogom i niezwykłym osobowościom swoich kolejnych rektorów. Byli to kolejno profesorowie:

Kazimierz Wiłkomirski (1945-1947)
Kazimierz Sikorski (1947-1954)
Mieczysław Drobner (1954-1957)
Kiejstut Bacewicz (1957-1969)
Zenon Płoszaj (1969-1981)
Zygmunt Gzella (1981-1987)
Aleksander Kowalczyk (1987-1993)
Bogdan Dowlasz (1993-1999)
Anna Wesołowska - Firlej (1999-2005)
Antoni Wierzbiński (2005-2012).

Przez 21 lat obowiązki prorektora pełnił prof. Franciszek Wesołowski.

Senat Akademii Muzycznej nadał tytuł doktora honoris causa sztuki muzycznej pięciorgu wysoko cenionym artystom - znaczącym postaciom życia muzycznego Łodzi i Akademii. Tytuł ten otrzymali:

Aleksander Tansman (1986)
prof. Kiejstut Bacewicz (1993)
prof. Zenon Płoszaj (1996)
prof. Franciszek Wesołowski (1999)
prof. Teresa Kubiak (2005)
prof. Wanda Wiłkomirska (2006)
Jerzy Semkow (2013)