Aleksandra Nawe

Pianistka, pedagog, ur. w 1965 roku w Tarnobrzegu. Studia w łódzkiej Akademii Muzycznej ukończyła z wyróżnieniem w 1990 roku w specjalności solistycznej u prof. Zbigniewa Lasockiego i kameralnej u prof. Rajmunda Ambroziaka. Jej Mistrzami byli także prof. prof.: Tadeusz Chmielewski i Anita Krochmalska-Podfilipska. Uczestniczyła w XVII Międzynarodowym Letnim Kursie Mistrzowskim prowadzonym przez prof. Ivana Klansky’ego w Academy of Art w Pradze oraz w Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku. Współpracowała z wybitnymi pedagogami (T. Żylis-Gara, S. Toczyską, I. Kremling, I. Kłosińską, B. E. Werner, E. Sąsiadkiem, R. Karczykowskim, R. Dorresteijn’em) podczas mistrzowskich kursów wokalnych i instrumentalnych (Łódź, Szczawnica, Duszniki Zdrój, Radziejowice, Monaco).

Jest laureatką II nagrody (I nie przyznano) Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Kameralnej w Łodzi oraz kilku dyplomów za najlepszy akompaniament. Wielokrotnie brała udział w krajowych i międzynarodowych konkursach instrumentalnych i wokalnych (Duino, Trnava, Salzburg, Barcelona, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Łódź, Kalisz, Krynica Zdrój, Duszniki Zdrój, Nowy Sącz, Warszawa).

Aleksandra Nawe występuje w kraju oraz za granicą (Łotwa, Litwa, Austria). Prezentuje projekty własne, a także koncertuje w ramach festiwali muzycznych, konferencji i sesji naukowo-artystycznych, sesji Musica Moderna (liczne prawykonania dzieł kompozytorów współczesnych) i cyklu Wieczory Muzyczne organizowanego przez Akademię Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów Łodzi, w salonach muzycznych Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, cyklu Ars Cameralis w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina. Przez kilkanaście lat współpracy z orkiestrą Filharmonii łódzkiej wielokrotnie uczestniczyła w koncertach oraz tournée tego zespołu, m.in. w Niemczech, Danii i Francji. Dokonała nagrań dla radia polskiego i łotewskiego, telewizji polskiej i holenderskiej (12 półgodzinnych filmów muzycznych w cyklu Klasyka o północy), oraz filmu polskiego i teatru.

W swoim dorobku ma także liczne wydania płytowe, m. in: Dzieła muzyki waltorniowej, Katedra Kameralistyki w hołdzie Poulencowi, Bronisław Kazimierz Przybylski 60., Wieczory z liryką wokalną, Barwy uczuć, Twórczość kameralna Grażyny Bacewicz, Pastorale, Twórczość kameralna Johannesa Brahmsa, Katedra Kompozycji vol. 8, Droga do teatru…, Jerzy Bauer – heterogeniczny oraz DVD – Zielony pejzaż… Piosenki Piotra Hertla.

Jest autorką kilku artykułów i publikacji naukowych (W: Z Dziejów Akademii Muzycznej w Łodzi: Katedra Muzyki Kameralnej [współautor – Lucjan Cieślak]; W: Umiejętność gry a vista i jej znaczenie w edukacji pianisty: Stres – jak go pokonać, aby dobrze grać a vista; W: Pianistyka łódzka z cyklu Kultura muzyczna Łodzi: Historia powstania Katedry Kameralistyki oraz Konkursu Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza, oraz Rajmund Ambroziak (1932-1996). Sylwetka artysty i pedagoga; W: Głos ludzki jako żywy instrument w twórczości kompozytorów XX wieku: Inspiracje poetyckie w pieśni artystycznej na przykładach wybranych z twórczości współczesnych kompozytorów łódzkich; Praca habilitacyjna: Jerzy Bauer – twórca heterogeniczny. Poetyka i ilustracyjność partii fortepianu jako elementy intencji interpretacyjnych w wybranych utworach kameralnych Jerzego Bauera.

Od 1988 roku jest zatrudniona w łódzkiej Akademii Muzycznej. W latach 1990-1996 pracowała także w średnim szkolnictwie muzycznym. Jest zapraszana do jury konkursów dla młodych pianistów i przesłuchań makroregionalnych młodzieżowych zespołów kameralnych.

Dwukrotnie (1997, 2006) otrzymała nagrodę Rektora macierzystej uczelni za działalność dydaktyczną i artystyczną, a w 2003 roku została wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury przyznawaną przez Ministra Kultury Rzeczypospolitej Polskiej.

Od 2007 roku posiada stopień naukowy doktora habilitowanego sztuki muzycznej. Pracuje na Wydziale Fortepianu, Organów, Klawesynu i Instrumentów Dawnych (od lutego 2013 roku zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego), w Katedrze Kameralistyki prowadzi zajęcia z zakresu kameralistyki fortepianowej.