IV Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski
im. Grażyny Bacewicz, Łódź 2012


KONCERT FINAŁOWY - KLIKNIJ

LAUREACI I NAGRODZONE UTWORY - KLIKNIJ

Jury IV Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego
im. Grażyny Bacewicz zakończyło obrady
i przyznało następujące nagrody:

I nagroda (27000 PLN) – Isabel Urrutia (Hiszpania)
godło 29101998 – utwór "Haizearen nahiak" Concert  for Clarinet in Bb and String Orchestra

II nagroda (18000 PLN) – Manuel Martinez Burgos (Hiszpania) 
godło H2 – utwór "Generations" for Violin Solo, String Orchestra and Percussion

III nagroda (9000 PLN) – Grzegorz Duchnowski (Polska)
godło 123A-456B-789C – utwór "Oxygen" for Alto Saxophone, Strings and Percussion


Galeria zdjęć z obrad jury - kliknij


ORGANIZATORZY

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina

 
REGULAMIN KONKURSU 

I. KONKURS
 1. Udział w konkursie mogą wziąć kompozytorzy wszystkich narodowości bez ograniczenia wieku.
 2. Kompozytor może zgłosić więcej niż jedną partyturę.
 3. Do udziału w konkursie dopuszczone będą utwory skomponowane po 31.12.2009 r., dotąd niepublikowane, niewykonane publicznie oraz nie nagrodzone w innych konkursach.
 4. Jury konkursu nagrodzi trzy utwory, które będą wykonane w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina.


II. TEMAT

 1. Przedmiotem konkursu jest utwór:
  a) na głos solo i orkiestrę smyczkową z możliwością nieobowiązkowego użycia instrumentów perkusyjnych (do czterech wykonawców),
  b) lub na instrument solo i orkiestrę smyczkową z możliwością nieobowiązkowego użycia instrumentów perkusyjnych (do czterech wykonawców).
 2.  W przypadku utworu z udziałem głosu solowego tekst może być w dowolnym języku. Należy dołączyć tłumaczenie tekstu na język angielski.
 3. Skład orkiestry smyczkowej:
  8-14 violini I, 6-12 violini II, 6-10 viole, 4-8 violoncelli, 2-6 contrabassi.
 4. Wykaz instrumentów perkusyjnych:
  xilofono, campane (tubolari), 5 timpani/ tubi di bambù (wood wind chimes), blocchi di legno coreani, castagnette, guiro, cabaza, raganella, frusta/ triangolo, concerro (cow bell), sonagli, flessatono (flexatone), incudine, lastra, piatti a 2, piatti sospesi, tam-tams/ tamburo basco, timbales cubani, bongos, tamburo militare, tom-toms, gran cassa.     
 5. Nie dopuszcza się użycia nagrań i środków live electronic music.
 6. Czas trwania kompozycji 10-20 min. (należy określić w partyturze).

III. NAGRODY

 1. Trzy nagrody ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
  I nagroda: 27.000 PLN (ok. 6.000 EURO*)
  II nagroda: 18.000 PLN (ok. 4.000 EURO*)
  III nagroda: 9.000 PLN (ok. 2.000 EURO*)
  * Równowartość nagrody w euro została podana zgodnie z kursem NBP obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu. Wysokość nagrody jest kwotą brutto.
 2. Prawykonanie nagrodzonych utworów nastąpi podczas koncertu, który odbędzie się 7 grudnia 2012 r. w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina.
 3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

IV. JURY

 1. Skład jury:
  Zygmunt Krauze (Polska) - Przewodniczący
  Agustin Charles (Hiszpania)
  Paul Patterson (Wielka Brytania)
  Chen Yi (Chiny, USA)
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w drugiej połowie września 2012 roku.

V. ZGŁOSZENIA

 1. Partytura powinna zostać zgłoszona anonimowo i oznaczona godłem.
 2. Do partytury należy dołączyć dowód wpłaty wpisowego oraz zamkniętą kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą następujące dane:
  a) imię i nazwisko kompozytora,
  b) data i miejsce urodzenia,
  c) narodowość,
  d) adres, telefon, adres e-mailowy,
  e) oświadczenie, iż zgłoszony utwór nie był dotychczas wykonany publicznie, publikowany, ani nagrodzony na innym konkursie i powstał po 31.12.2009 r.
 3. Partytury należy nadsyłać na następujący adres:IV Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. G. Bacewicz Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, ul. Gdańska 32, 90-716 Łódź
 4. Termin nadsyłania partytur upływa 31 sierpnia 2012 r. Decyduje data stempla pocztowego.

VI. WPISOWE

 1. Opłata za każdą nadesłaną partyturę wynosi 180 PLN.
 2. Kwotę należy przelać na konto:
  Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  Bank PEKAO SA II o/Łódź 97 1240 3028 1111 0000 2822 1999
  z dopiskiem: IV Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. G. Bacewicz,
  imię i nazwisko kompozytora.
 3. Opłaty za przelew oraz inne prowizje bankowe ponosi nadawca. Kwota, która wpłynie na konto, winna być dokładnie tej samej wysokości, jak podana w regulaminie (por. p. VI.1).
 4. Czeki nie będą akceptowane.
 5. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Kompozycje nie spełniające wymogów regulaminu nie zostaną dopuszczone do konkursu.
 3. Nadesłane partytury nie będą zwracane kompozytorom.
 4. Laureaci zobowiązani są do sporządzenia materiałów nutowych i przesłania ich na własny koszt w wymaganym przez organizatorów terminie.
 5. W przypadku niestandardowych instrumentów partii solowej, kompozytor nagrodzonego utworu zobowiązany jest wskazać solistę. Organizatorzy zapewniają pokrycie jego kosztów podróży na terenie Europy.

KONTAKT:
international@amuz.lodz.pl

 

 

 

Sławomir Kaczorowski  - Dyrektor Konkursu
Dorota Rossowska - Sekretarz Konkursu  

Dofinansowano ze środków                                            Patronat honorowy
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

                    


Regulamin konkursu (pdf) - pobierz