I Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny
„Wykonawstwo bez limitu”
Łódź, 12-20 października 2013 roku
 
 
 
80 pianistów weźmie udział w I Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Wykonawstwo bez limitu w Łodzi.

Kryteria udziału w konkursie zawiera już sama jego nazwa: uczestniczą w nim pianiści wszystkich narodowości, bez ograniczenia limitu wieku i bez podziału na grupy wiekowe. Jedynym warunkiem udziału jest możliwość wykonania przewidzianego programu. Organizatorem konkursu jest Katedra Fortepianu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

Konkurs spotkał się z wielkim zainteresowaniem. W tegorocznej pierwszej edycji weźmie udział 90 pianistów, w tym połowa z zagranicy: Azerbejdżanu, Białorusi, Czech, Chin, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Islandii, Japonii, Kazachstanu, Korei Południowej, Litwy, Niemiec, Norwegii, Rosji, Rumunii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Ukrainy, USA, Węgier i Włoch. Najmłodszy uczestnik urodził się w 1997 roku, najstarszy – 40 lat wcześniej. Zatem konkurować będą pianiści kilkunastoletni, 20-, 30- i 50-latkowie.

Przesłuchania obydwu etapów Konkursu odbędą się w Pałacu Karola Poznańskiego - głównej siedzibie uczelni (ul. Gdańska 32). Koncert Laureatów 20 października zaplanowano w nowo otwartej Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi (ul. Żubardzka 2a).

Koncert laureatów Konkursu jest częścią AŻ Festiwalu prezentującego najciekawsze projekty artystyczne Akademii realizowane w nowej Sali Koncertowej na Żubardziu. Będzie to jednocześnie pierwszy koncert w Sali otwarty dla publiczności. Wstęp wolny na koncert laureatów i wszystkie przesłuchania!

Patronat honorowy nad konkursem objęła Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska. Konkurs znalazł się wśród projektów dofinansowanych w ramach programu Visiting Professors.

W słowie wstępnym do programu konkursu prof. Maria Korecka-Soszkowska, kierownik Katedry Fortepianu i przewodnicząca jury, napisała: Katedra Fortepianu Akademii Muzycznej w Łodzi, która jest głównym organizatorem Konkursu, wyszła naprzeciw oczekiwaniom wielu pianistów, którzy chcieliby w każdym okresie życia mieć możliwość prezentacji swoich osiągnięć, tym bardziej że artystyczna dojrzałość może przyjść u każdego wykonawcy w innym czasie. Dusza artysty pozostaje zawsze młoda. Program Konkursu bazuje z jednej strony na utworach będących klasyką repertuarową pianisty, z drugiej zaś pozostawia sporo wolności przy doborze indywidualnego programu, w zgodzie z własnymi upodobaniami stylistycznymi i wykonawczymi.
 
Dofinansowano z budżetu Miasta Łodzi