Rektor

Jego Magnificencja Rektor Akademii Muzycznej w Łodzi
prof. dr hab. Cezary Sanecki

Rektor Elekt

Jej Magnificencja Rektor Elekt Akademii Muzycznej w Łodzi
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM

Sekretariat Rektora

90-716 Łódź, ul. Gdańska 32
Małgorzata Kończak
tel. + 48 42 662 16 01, tel. wew. 601
fax + 48 42 662 16 60
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prorektor ds. nauki i dydaktyki

Prorektor ds. nauki i dydaktyki
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM

Prorektor ds. studenckich i działalności artystycznej

Prorektor ds. studenckich
i działalności artystycznej
prof. dr hab. Beata Zawadzka-Kłos

Sekretariat Prorektora
ds. nauki i dydaktyki
mgr Katarzyna Lelewska
tel. + 48 42 662 16 16, tel. wew. 616
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sekretariat Prorektora
ds. studenckich i działalności artystycznej
mgr Małgorzata Wiech
tel. +48 42 662 16 67, tel. wew. 667
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kanclerz

Kanclerz Akademii Muzycznej w Łodzi
mgr Agnieszka Grochulska

Kancelaria

mgr Anna Kula
tel. + 48 42 66 21 602, tel. wew. 602

Dagmara Sierocka
tel. + 48 42 66 21 663, tel. wew. 663

fax. + 48 42 66 21 666
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kwestor

Kwestor Akademii Muzycznej w Łodzi
mgr Małgorzata Myślińska

tel. +48 42 66 21 605
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.