Rektor

Jego Magnificencja Rektor Akademii Muzycznej w Łodzi
prof. dr hab. Cezary Sanecki

Sekretariat Rektora

90-716 Łódź, ul. Gdańska 32
Małgorzata Kończak
tel. + 48 42 662 16 01, tel. wew. 601
fax + 48 42 662 16 60
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prorektor ds. dydaktyki

Prorektor ds. dydaktyki
dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM

Prorektor ds. studenckich i artystycznych

Prorektor ds. studenckich i artystycznych
prof. dr hab. Beata Zawadzka-Kłos

Sekretariat Prorektora ds. dydaktyki
mgr Małgorzata Wiech
tel. + 48 42 662 16 67, tel. wew. 667
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sekretariat Prorektora ds. studenckich i artystycznych
mgr Małgorzata Wiech
tel. +48 42 662 16 67, tel. wew. 667
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kanclerz

Kanclerz Akademii Muzycznej w Łodzi
mgr Agnieszka Grochulska

Kancelaria

mgr Anna Kula
tel. + 48 42 66 21 602, tel. wew. 602

Dagmara Sierocka
tel. + 48 42 66 21 663, tel. wew. 663

fax. + 48 42 66 21 666
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kwestor

Kwestor Akademii Muzycznej w Łodzi
mgr Małgorzata Myślińska

tel. +48 42 66 21 605
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.