Szanowni Państwo,
Uprzejmie proszę o składanie rozkładu zajęć na rok akademicki 2020/2021 w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2020 r.
Plan należy doręczyć osobiście do Działu Kadr lub przesłać w formie elektronicznej z własnoręcznym podpisem w formacie PDF.
Przypominam o konieczności składania dwóch oświadczeń (oświadczenie o trybie prowadzenia zajęć oraz oświadczenie o stanie zdrowia i świadomości ryzyka) stanowiących załączniki do Zarządzenia Rektora Nr 16/2020 z dnia 30 września 2020 roku.

prof. dr hab. Agata Jarecka
Prorektor ds. nauki i dydaktyki

 

  • Rozkład zajęć na rok akademicki 2020/2021 – wzór .pdf   |   .doc
  • Oświadczenie o wyborze trybu nauczania .pdf   |   .doc
  • Oświadczenie o stanie zdrowia i świadomości ryzyka .pdf   |   .doc

 

  • w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania
    w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
    pobierz plik .pdf