Szanowni Państwo Pedagodzy,

uprzejmie proszę o składanie w terminie do 30 czerwca 2021 r. rozliczeń godzin ponadwymiarowych przepracowanych w roku akademickim 2020/2021 w dziale osobowym Akademii lub na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jednocześnie przypominam o obowiązku przedłożenia oświadczenia o zrealizowaniu zajęć w trybie zdalnym lub hybrydowym w roku akademickim 2020/2021oraz oświadczenia o wyborze trybu nauczania w II semestrze.

Wypłata wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe będzie uzależniona od złożenia oświadczeń i nastąpi w listopadzie 2021 r.

Prorektor ds. nauki i dydaktyki
prof. dr hab. Agata Jarecka

 

 • Zarządzenie nr 18/2021 JM Rektor z dnia 24 czerwca 2021
  w sprawie rozliczania godzin ponadwymiarowych nauczycieli akademickich pobierz

 

Szanowni Państwo,
Uprzejmie proszę o składanie rozkładu zajęć na rok akademicki 2020/2021 w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2020 r.
Plan należy doręczyć osobiście do Działu Kadr lub przesłać w formie elektronicznej z własnoręcznym podpisem w formacie PDF.
Przypominam o konieczności składania dwóch oświadczeń (oświadczenie o trybie prowadzenia zajęć oraz oświadczenie o stanie zdrowia i świadomości ryzyka) stanowiących załączniki do Zarządzenia Rektora Nr 16/2020 z dnia 30 września 2020 roku.

prof. dr hab. Agata Jarecka
Prorektor ds. nauki i dydaktyki

 

 • Rozkład zajęć na rok akademicki 2020/2021 – wzór .pdf   |   .doc
 • Oświadczenie o wyborze trybu nauczania .pdf   |   .doc
 • Oświadczenie o stanie zdrowia i świadomości ryzyka .pdf   |   .doc

 

 • w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania
  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  pobierz plik .pdf