Szanowni Państwo,
informuję,że w związku z brakiem możliwości odbywania zajęć przez Studentów Wydziału Wykonawstwa Instrumentalnego i Wydziału Jazzu i Muzyki Estradowej w dniach 26-31.10 2020 r. oraz planowanym zamknięciem Uczelni w dniach 21-23 grudnia 2020 r., nastąpi zmiana harmonogramu zajęć odbywanych stacjonarnie w styczniu 2021 r.:

 • W dniach 4–17 stycznia 2021 r. w zajęciach na terenie Uczelni będą uczestniczyć studenci Wydziału II i IV.
 • Od 18 stycznia 2021 r. do rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej w zajęcia na terenie Uczelni mogą uczestniczyć wszyscy Studenci Wydziałów I, II, III i IV.

Wg powyższego harmonogramu na terenie Uczelni w styczniu 2021 r. mogą odbywać się tylko zajęcia dydaktyczne, które zostały ujęte w wykazie zajęć dydaktycznych w trybie hybrydowych z dnia 23 listopada 2020 r. (wykaz w załączeniu). Pozostałe zajęcia prowadzone są w trybie zdalnym.
Zajęcia na studiach niestacjonarnych w styczniu 2021 r. będą odbywać się bez zmian, zgodnie harmonogramem ustalonym na początku października 2020 r.

Prof.dr hab. Agata Jarecka
Prorektor ds.nauki i dydaktyki

   
 • Zajęcia dydaktyczne do realizacji w trybie hybrydowym
  uaktualniono 7 grudnia 2020 r. pobierz plik .pdf

 

 •   9.12.2020 – 16:00-20:00 próba tutti
 • 10.12.2020 – 16:00-20:00 próba tutti
 • 11.12.2020 – 17:00-20:00 próba tutti
 • 12.12.2020 – 10:00-14:00 próba tutti
 • 14.12.2020 – 10:00-13:00 nagranie koncertu

Sala Koncertowa AM przy ul. Żubardzkiej 2a

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że od 1 grudnia, w Akademii, istnieje możliwość odbycia konsultacji z psychologiem. Na spotkanie należy się umówić dzwoniąc pod numer telefonu +48 504 177 082

Konsultacja psychologiczna polega na omówieniu doświadczanego problemu oraz oczekiwań osoby zgłaszającej się po wsparcie. Celem takiego spotkania jest identyfikacja trudności, udzielenie informacji oraz zaproponowanie optymalnej formy pomocy. Konsultacja może być jednorazową poradą lub może zakończyć się dobraniem najodpowiedniejszej formy pomocy, np terapii indywidualnej, grupowej, skierowaniem na konsultację lekarską.
Konsultacje psychologiczne skierowane są do studentów oraz pedagogów Uczelni. Adresowane są do osób będących aktualnie w trudnym momencie życiowym, szukających sposobu opanowania sytuacji związanej z kryzysem psychicznym oraz/lub wsparcia w rozwoju osobistym.
Konsultacje prowadzi mgr Marta Kozińska-Lipińska

Zakres udzielanej pomocy obejmuje:

 • udzielanie pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych,
 • rozwijanie umiejętności regulacji emocji, radzenia sobie ze stresem,
 • budowaniu adekwatnej samooceny, motywacji do działania,
 • rozmowy wspierające i motywujące, ukierunkowane na rozwój,
 • pomoc psychologiczna w przygotowaniu do wystąpień publicznych,
 • udzielanie pomocy psychologicznej osobom doświadczającym zaburzeń psychicznych, m.in. zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychosomatycznych, zaburzeń osobowości,
 • konsultacje w celu skierowania do odpowiedniego specjalisty.

 

mgr Marta Kozińska-Lipińska

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą. Prowadzę konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży oraz psychoterapię par. Ukończyłam Psychologię Kliniczną w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie, czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii psychodynamicznej w Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, podstawowe szkolenie z zakresu terapii EMDR, Kurs Doskonalący Edukacji Psychologicznej w zakresie psychoterapii w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie oraz Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi. Pracuję na stanowisku psychologa oraz psychoterapeuty w Pracowni Psychoterapii Spektrum, Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łodzi Szpital im. J. Babińskiego w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych oraz na Akademii Muzycznej w Łodzi, gdzie prowadzę konsultacje psychologiczne dla studentów oraz pedagogów Uczelni. Doświadczenie w pracy klinicznej zdobywałam również w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz na Oddziale Psychiatrii Młodzieżowej w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pracuję pod stałą superwizją certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Specjalizuję się w pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia lękowe, depresyjne oraz zaburzenia osobowości. Pracuję w języku polskim oraz angielskim.

 

Szanowni Państwo Pedagodzy i Studenci!

W nawiązaniu do Komunikatu Rektora z dnia 12 listopada 2020 r., informuję, że od dnia 23 listopada 2020 r. zostały wprowadzone niewielkie zmiany dotyczące wykazu zajęć przewidzianych do realizacji w trybie hybrydowym na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. Zmiany te dotyczą głównie specjalności wokalno-aktorskiej, musicalu oraz wokalistyki estradowej. Proszę o zapoznanie się z uaktualnionym  wykazem zajęć.

Prorektor ds. nauki i dydaktyki
prof. dr hab. Agata Jarecka

 

 • Zajęcia dydaktyczne do realizacji w trybie hybrydowym
  od dnia 23 listopada do 31 grudnia 2020 r.
  pobierz plik .pdf

 

   
 • OBSADA ORKIESTRY SYMFONICZNEJ
  w I semestrze roku akademickiego 2020/2021 pobierz plik .pdf

 

Proszę wszystkich Państwa o zapoznanie się z listami i o ew. informacje, jeżeli ktoś został pominięty lub zapisany do innej grupy. Jeżeli to u niektórych możliwe – proszę o zmianę dotychczasowej grupy na grupę B, która ma zbyt mało osób.
Równocześnie na zajęcia środowe oraz czwartkowe, w związku z limitami wyznaczam pięć pierwszych osób z każdej listy. Proszę o szybką informację, jeżeli ktoś z Państwa nie będzie mógł przyjść – na to miejsce zostanie wyznaczona inna osoba.

Wydział Sztuk Scenicznych
Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

 

 • Emisja Głosu – Studium Pedagogiczne - podział na grupy
  13 paździenika 2020 pobierz .plik pdf

 

Szanowni Państwo

Zajęcia w formie warsztatów prowadzone będą przeze mnie co tydzień w wyznaczonych grupach (środa 9.00 – 9.45 – 10.30 / czwartek tak samo).
Liczba osób podczas zajęć nie może przekraczać 5. W związku z tym wyznaczone grupy w całości nie mogą przekraczać 15 osób, gdyż zajęcia będą prowadzone rotacyjnie - przed każdymi zajęciami będę wyznaczał 5 kolejnych osób, które będą czynnie brać udział.

W związku z dużą ilością zgłoszeń, osoby które nie będą wpisane do żadnej z moich grup mają możliwość zapisania się na warsztaty prowadzone przez dr Danutę Dudzińską (wtorek 14.00 – 14.45 – 15.30 oraz podobnie w czwartek) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lista studentów zapisanych do moich grup zostanie podana w kolejnym ogłoszeniu. Zaraz po tym proszę o zgłoszenia – kto z Państwa deklaruje swoją obecność na kolejnych zajęciach - zgodnie z przydziałem do wybranej grupy.

W poprzedniej wiadomości mylnie podałem, że przedmiot trwa jeden semestr. Przedmiot trwa dwa semestry. Przedmiot można zaliczyć w dowolnym czasie podczas studiów. Emisja głosu nie jest przedmiotem obligatoryjnym - związana jest ze Studium Pedagogicznym, którego odbycie daje Państwu uprawnienia do pracy pedagogicznej. Jest to jednak dowolny wybór.
Emisja głosu jest przedmiotem, z którego w każdym semestrze otrzymują Państwo zaliczenie bez oceny. O warunkach zaliczenia będę informował w kolejnym ogłoszeniu.

ad. dr hab. Stanisław Kierner
Wydział Sztuk Scenicznych
Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

 

Szanowni Państwo!
W związku z otrzymanymi pytaniami, informuję, że w semestrze zimowym działania orkiestry symfonicznej są zawieszone, jednak, aby umożliwić Państwu zaliczenie przedmiotu, organizujemy projekty w okrojonym składzie.
Obecnie planujemy dwa projekty: 14 listopada i 12 grudnia i są one aktualne.
Osoby rezerwowe wypisane w składach wezmą udział jedynie w próbach sekcyjnych. Otrzymają zaliczenie za udział w próbach sekcyjnych oraz gotowość do zagrania koncertu (nawet, jeśli ostatecznie nie wystąpią).

dr Dorota Stanisławska
Kierownik Instytutu Instrumentów Orkiestrowych, Akordeonu i Gitary