Cele stażu:
 • doskonalenie warsztatu wykonawczego,
 • praca nad interpretacją i repertuarem,
 • rozwój artystyczny.
Rodzaje zajęć:
 • indywidualne w zakresie gry solowej na instrumencie,
 • indywidualne w zakresie gry solowej na instrumencie z akompaniatorem,
 • indywidualne w zakresie śpiewu solowego,
 • indywidualne w zakresie śpiewu solowego z akompaniatorem.
Kandydaci:
 • o przyjęcie na staż artystyczny mogą ubiegać się osoby posiadające ukończone studia pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.
Koszt rocznego stażu artystycznego:
 • 30 godz. bez akompaniatora - nie mniej niż  6300 PLN
 • 30 godz. (w tym 15 godz.. z akompaniatorem) – nie mniej niż 9450 PLN
Koszt semestralnego stażu artystycznego:
 • 15 godz. bez akompaniatora - nie mniej niż  3150 PLN
 • 15 godz. (w tym 7,5g. z akompaniatorem) – nie mniej niż 4725 PLN
Wymagane dokumenty:
 1. Podanie do Dziekana Wydziału z prośbą o przyjęcie na staż artystyczny oraz przydział do wskazanego pedagoga prowadzącego.
 2. Życiorys.
 3. Dwie aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (wymiary 35 mm x 45 mm, na jasnym tle, itd.), podpisane na odwrocie
 4. Kopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów i suplementu do dyplomu wydane przez szkołę wyższą. Oryginały dokumentów kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu podczas składania ich w Dziale Nauczania. W przypadku wysyłania dokumentów pocztą należy oprócz kopii dołączyć oryginały.
 5. Kserokopię dowodu osobistego lub paszportu (w formacie 1x1).
Termin składania dokumentów w semestrze zimowym: do 10 września 2018 r.
Termin składania dokumentów w semestrze letnim:  do 5 lutego 2019 r.
O przyjęciu na staż artystyczny decyduje pedagog prowadzący.